Tillbaka till översikten
Hand- och maskinskyddsbygel

Oumbäligt tillbehö vid saneingsabeten hos foga i fasadomådet. Snabb och enkel monteing och demonteing.
FSN 400 E
 

Passar till:
MOtlx 6-25 (MOtlx 6-25)
 

Nedladdningar