Tillbaka till översikten
Kuggkranschuck

Chuckfäste B 22
 

Spännvidd 5-20 mm

Vikt 1,55 kg

Ytter-Ø 75 mm

Chuckinfästning B 22


Passar till:
KBU 110-4 M (KBU 110-4 U)
 

Nedladdningar