Tillbaka till översikten
Borrschablon

För montering på bandslip GI 75 / GI 75 2H äldre än serie 1034026. För efterutförda gängade hål på de nämnda bandsliparna.
 

Passar till:
GRIT GIC (GRIT GIC)
 

Nedladdningar