Användning av data


Godkännande för användning av data

De data som du har angett kommer att användas av C. & E. Fein GmbH resp FEINs dotterbolag eller distributörer för informativ reklam om produktnyheter eller nya tjänster och för marknads- och opinionsundersökningar. Informationen skickas via e-post eller post. Du kan när som helst och utan formella krav återkalla användningen av dina data för reklamändamål. Lämpligtvis sker detta via e-post till warranty@fein.com. Återkallelsen har ingen inverkan på registreringen av din maskin.