Sticksågar - ASt 638 ASt 638 Sticksåg till 8 mm stål/50 mm trä JämföraMärka
Sticksågar - ASte 638 ASte 638 Sticksågar till 10 mm stål/60 mm trä JämföraMärka