Högfrekvens-vinkelslip

Högfrekvens-vinkelslipar arbetar med en spänning på 200 volt. En frekvensomformare omvandlar nätfrekvensen från 50 eller 60 Hz till 300 Hz – även motorns uteffekt ökar proportionellt sexfaldigt. Inom metallbearbetning uppnås en upp till 30 % högre avverkningskapacitet tack vare det tydligt högre varvtalet för högfrekvensverktygen vid slipning eller avgradning. En investering i högfrekvens lönar sig snabbt för metallbearbetande företag när man arbetar i tuffa arbetsmiljöer eller vid kontinuerlig användning: Varvtalet är även tydligt stabilare vid belastning och slipskiveförbrukningen reduceras med upp till 50 %. Genom den enorma avverkningskapaciteten reduceras bevisligen arbetstiden i tillverkningen. Vid industriell kontinuerlig användning, exempelvis vid arbete i flerskift är beslutet för högfrekvensverktyg därför alltid också ett beslut för högre lönsamhet! Förutom den högre prestandan talar fler fördelar för användningen av högfrekvensverktyg i industriell miljö: Maskinerna är konstruerade för maximal lasttålighet och minimalt underhållsbehov. Dra nytta av längre livslängd, mindre bortfall och reducerat underhålls- och reparationsbehov.