Rörfräsar

Snabb montering, exakta resultat: den nya kraftfulla rörfräsen från FEIN. FEIN har perfektionerat rörkapningstekniken ytterligare: Med den nya rörfräsen RSG/RDG 1500 blir kapningen innan installation och till och med kapning av redan installerade rör ännu mer exakt och effektivare. Med den låga vikten är det ännu lättare att utrusta maskinen. Tack vare den nya kapningstekniken kapar RSG/RDG 1500 rakt och snyggt. FEIN rörfräsmaskinen övertygar med robust kvalitet och en hög lönsamhet. Den är perfekt för att bearbeta gjutjärnsrör eller stålrör för olje-, gas- och vattenledningar, vilka används exempelvis för pipelines, kommunala ledningsnät, kraftverk och processanläggningar samt inom tankbyggnad.