FEIN vás okrem toho podporí v týchto odvetviach:

OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE

Prirezanie, brúsenie, spájanie – stroje FEIN pre Heavy Duty aplikácie v oceľových konštrukciách, ktoré potrebujú mimoriadne robustné riešenia.

STROJÁRSTVO

Keď z kovu vznikajú stroje – elektrické náradie a príslušenstvo FEIN ako flexibilné systémy riešení pre konštrukcie

KOVOVÉ KONŠTRUKCIE/ZÁMOČNÍCTVO

Pre profesionálov, ktorí budujú pre náš život – elektrické náradie a príslušenstvo FEIN v mobilnom použití na mieste a v dielni