Použitie údajov


Súhlas s použitím údajov

Spoločnosť C. & E. Fein GmbH resp. dcérske spoločnosti FEIN alebo distribútori spoločnosti FEIN použijú vami uvedené údaje na propagačné informácie o nových výrobkoch alebo službách, ako aj na prieskum trhu a prieskum verejnej mienky. Tieto informácie sa odosielajú prostredníctvom e-mailu alebo poštou. Váš súhlas na použitie údajov na reklamné účely môžete kedykoľvek odvolať, ideálne zaslaním e-mailu na adresu warranty@fein.com. Toto odvolanie nemá žiadny vplyv na registráciu vášho stroja.