Späť na prehľad
Výstup QuickIN

Pre dodatočné vybavenie KBM 80 U / KBM 80 auto. S integrovaným prívodom chladiva/maziva. Pre všetky jadrové vrtáky QuickIN Ø 12-65 mm.
 

Vhodné pre:
KBM 80 auto (KBM 80 auto)
1 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu vrátane zákonnej DPH
2 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu bez zákonnej DPH

Položky na prevzatie