Späť na prehľad
Súprava príslušenstva pre autosklenárstva

Pozostávajúca z: 3 rezacie nože tvaru L, ozubené (tvar 207); 2 rezacie nože tvaru L, ozubené (tvar 208); 1 rezací nôž tvaru L, ozubený (tvar 209); po 1 rezacom noži tvaru U, zosilnené vyhotovenie (tvar 157 a 111); 2 rezacie nože tvaru U, zosilnené vyhotovenie, ozubené (tvar 212); 1 rezací nôž priameho tvaru, ohyb tvaru Z s nastaviteľnou dorazovou kladkou (tvar 143); 1 rezací nôž priameho tvaru, ohyb tvaru Z ozubený (tvar 081).
 

  • Ideálne zostavená súprava pre výmenu/opravy okien v automobiloch

Vhodné pre:
AFSC 1.7 Q – profesionálna súprava FEIN na výmenu autoskiel s akumulátorom (AFSC 1.7 Q)
1 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu vrátane zákonnej DPH
2 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu bez zákonnej DPH

Položky na prevzatie