Späť na prehľad
Leštiaca sad na plochy

Povrchy až do zrkadlového lesku. Žiadne tvorenie vlákien leštiacich krúžkov. Pozostávajúca z: 1 sisalového leštiaceho krúžku (6 37 23 011 01 4) 2 leštiacich kotúčov s pevným súknom (6 37 23 013 01 1) 2 leštiacich kotúčov s mäkkým súknom (6 37 23 014 01 9) 1 brúsnej pasty (6 37 26 027 01 0) 1 pasty na predleštenie (6 37 26 028 01 0) 1 leštiacej pasty (6 37 26 029 01 0) 1 upínacieho tŕňa (6 38 03 027 03 8) 1 dvojotvorového kľúča na matice (6 29 10 022 00 2) 1 otvoreného kľúča 19 x 22 (6 29 04 003 00 0)
 

1 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu vrátane zákonnej DPH
2 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu bez zákonnej DPH

Položky na prevzatie