Späť na prehľad
Pílové listy E-Cut Standard

Krížové ozubenie, na všetky druhy dreva, sadrokartón a plasty.
Dĺžka 78 mm, tvar 123
 

Vhodné pre:
MOtlx 6-25 (MOtlx 6-25)FSC 2.0 Q (FSC 2.0 Q)
1 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu vrátane zákonnej DPH
2 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu bez zákonnej DPH

Položky na prevzatie