Späť na prehľad
Uťahovacie hlavice - orechy s vonkajším štvorhranom

Stopka Ø 30 mm pre napojenie na uťahovaci hlavice - orechy so vnútorným šesťhranom ½" a ¾" s
 

1 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu vrátane zákonnej DPH
2 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu bez zákonnej DPH

Položky na prevzatie