Späť na prehľad
Plastový poťah

na povrchovú ochranu obrobkov pred mechanickým poškodením
 

Vhodné pre:
ASW 12-16 (ASW 12-16)ASW 12-16 (ASW 12-16)ASW 12-16 (ASW 12-16)
1 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu vrátane zákonnej DPH
2 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu bez zákonnej DPH

Položky na prevzatie