Späť na prehľad
Korunkový vrták HSS Prima 1" s upnutím QuickIN
1 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu vrátane zákonnej DPH
2 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu bez zákonnej DPH

Položky na prevzatie