Späť na prehľad
Korunkový vrták HSS Dura s upnutím QuickIN

5%-né legovanie kobaltom a povrchová úprava pre vynikajúcu životnosť a najlepšie klzné vlastnosti. Metrické rozmery, hĺbka rezu 35 mm.
 

1 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu vrátane zákonnej DPH
2 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu bez zákonnej DPH

Položky na prevzatie