Späť na prehľad
Hĺbkový doraz

Na obmedzenie hlbky rezu pri pílových listoch E-Cut.
 

Vhodné pre:
MOtlx 6-25 (MOtlx 6-25)
1 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu vrátane zákonnej DPH
2 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu bez zákonnej DPH

Položky na prevzatie