Späť na prehľad
Adaptér upínania

AStlxe 636-5, AStlxe 638, FSN 400 E
Je nutný na upnutie súcastí príslušenstva pre rašplovanie, brúsenie a leštenie.
 

Vhodné pre:
MOtlx 6-25 (MOtlx 6-25)
1 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu vrátane zákonnej DPH
2 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu bez zákonnej DPH

Položky na prevzatie