Späť na prehľad
Segmentový nôž

Osadený diamantom, aj pre rohy a polomery a na prácu bez prerezania.
línia rezu cca 2,2 mm, štandardné prevedenie pre všetky škáry v dlažbách z epoxidovej živice a pre cementové trasové škáry
 

  • Životnos? +300 %, necitlivé na klince, ktoré sa nachádzajú v dreve, murive, ve?mi rýchly postup prác a vysoká kvalita rezu
  • Maximálny postup prác, najvhodnejší pre kúty

Vhodné pre:
FSC 2.0 Q (FSC 2.0 Q)MOtlx 6-25 (MOtlx 6-25)
1 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu vrátane zákonnej DPH
2 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu bez zákonnej DPH

Položky na prevzatie