Späť na prehľad
Diamantový pílový kotúč

línia rezu cca 2,2 mm, štandardné prevedenie pre všetky škáry v dlažbách z epoxidovej živice a pre cementové trasové škáry
 

Vhodné pre:
FSC 2.0 Q (FSC 2.0 Q)MOtlx 6-25 (MOtlx 6-25)
1 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu vrátane zákonnej DPH
2 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu bez zákonnej DPH

Položky na prevzatie