Späť na prehľad
Pílové kotúče

Rýchlorezná oceľ s jemným ozubením na presné rezy. Univerzálne použiteľné na plechy do cca 1 mm, tiež zdvojené, a plasty.
 

  • Umož?uje maximálne rýchly postup prác

Vhodné pre:
MOtlx 6-25 (MOtlx 6-25)FSC 2.0 Q (FSC 2.0 Q)
1 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu vrátane zákonnej DPH
2 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu bez zákonnej DPH

Položky na prevzatie