Späť na prehľad
Rovný tvar

oblúkovitý, Z-ohnutie, na ďalšie objednanie pre oddeľovacie zariadenie 9 06 07 001 01 6, balenie po 2 kusoch.
 

Vhodné pre:
MOtlx 6-25 (MOtlx 6-25)
1 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu vrátane zákonnej DPH
2 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu bez zákonnej DPH

Položky na prevzatie