Späť na prehľad
Rotačný kĺb GIT pre GIL

Na prispôsobenie pracovnej oblasti na zúžené priestorové pomery, plynulá otočná oblasť do 90°.
 

Vhodné pre:
GRIT GIL (GRIT GIL)
1 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu vrátane zákonnej DPH
2 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu bez zákonnej DPH

Položky na prevzatie