Späť na prehľad
Odsávacie hrdlo

Pre optimálne odsávanie, na pripojenie na podstavec GRIT GIBE s dvojitým odsávaním.
 

Vhodné pre:
GRIT GIR (GRIT GIR)
1 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu vrátane zákonnej DPH
2 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu bez zákonnej DPH

Položky na prevzatie