Späť na prehľad
Dotyková ochrana a ochrana pred trieskami, špony sú nespisovné

zamedzuje neúmyselné dotyky rotujúcich častí, zvyšuje pasívnu bezpečnosť. Vhodné tiež pre dodatočné vybavenie KBM 32 Q, 50 Q, 50 QX a KBM 52 U.
 

Vhodné pre:
KBU 35 Q (KBU 35 Q)KBU 35 MQ (KBU 35 MQ)KBU 35 QW (KBU 35 QW)KBU 35 MQW (KBU 35 MQW)KBU 35-2 QW (KBU 35-2 QW)KBU 35-2 Q (KBU 35-2 Q)AKBU 35 PMQW Select (AKBU 35 PMQW)AKBU 35 PMQ Select (AKBU 35 PMQ)AKBU 35 PMQW (AKBU 35 PMQW)AKBU 35 PMQ (AKBU 35 PMQ)
1 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu vrátane zákonnej DPH
2 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu bez zákonnej DPH

Položky na prevzatie