Späť na prehľad
Hrncová nylónová kefa

O 125 mm, zrno 46, M 14, na kefovanie po vylúhovaní, čistenie strešných trámov, reštaurovanie antického nábytku, zdrsnenie farby pred novým náterom, odstránenie ostrapov a ľahké odstránenie hrdze z kovových castí
 

Vhodné pre:
WPO 14-15 E Set (WPO 14-15 E)WPO 14-25 E (WPO 14-25 E)
1 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu vrátane zákonnej DPH
2 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu bez zákonnej DPH

Položky na prevzatie