Späť na prehľad
Závitová príruba

M 14, na brúsne a rezacie kotúče a taktiež pre vejárové brúsne kotúče a drôtené čelné vrkôčkové kefy
 

1 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu vrátane zákonnej DPH
2 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu bez zákonnej DPH

Položky na prevzatie