Späť na prehľad
Zákadová plechová doska

predĺžený, na pílenie profilov a profilovaného izolačného materiálu. Dĺžka cca 340 mm.
 

Vhodné pre:
ASte 638 (ASte 638)ASt 638 (ASt 638)
1 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu vrátane zákonnej DPH
2 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu bez zákonnej DPH

Položky na prevzatie