Späť na prehľad
Upínací tŕň

pre satinovacie nástroje (valec a kladka), Ø upínacieho vretena 19 mm
 

1 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu vrátane zákonnej DPH
2 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu bez zákonnej DPH

Položky na prevzatie