Späť na prehľad
Razník a matrica v sade

na hliníkový plech do 7,0 mm (250 N/mm²), obsahuje: 1 razník 3 13 09 110 00 4 a 1 matrica 3 13 09 109 00 2
 

Vhodné pre:
BLK 5.0 (BLK 5.0)
1 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu vrátane zákonnej DPH
2 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu bez zákonnej DPH

Položky na prevzatie