Späť na prehľad
Razník a matrica v sade

do 5,0 mm, oceľový plech (400 N/mm²), obsahuje:1 razník 3 13 09 110 00 4 a 1 matricu 3 13 09 107 00 0
 

Vhodné pre:
BLK 5.0 (BLK 5.0)
1 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu vrátane zákonnej DPH
2 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu bez zákonnej DPH

Položky na prevzatie