Späť na prehľad
Špirálový prípojný elektrický kábel

Pre elektrické náradie. Sieťové pripojenie kábla kvality HO 5 RN 2x1.
 

Vhodné pre:
GRIT GHB 15-50 (GRIT GHB 15-50)GRIT GHB 15-50 Inox (GRIT GHB 15-50 Inox)
1 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu vrátane zákonnej DPH
2 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu bez zákonnej DPH

Položky na prevzatie