Späť na prehľad
Kruhové a priame vedenie

Pre kruhové výrezy s priemerom do Ø 760 mm a paralelné pásy do šírky 370 mm.
 

Vhodné pre:
BLK 3.5 (BLK 3.5)
1 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu vrátane zákonnej DPH
2 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu bez zákonnej DPH

Položky na prevzatie