GRIT – značka pre pásové brúsenie firmy FEIN

GRIT by FEIN – sú to modulovo skonštruované pásové brúsky, ktoré sú optimálne prispôsobené na aplikácie spracovania a obrábania kovov. Veľmi hospodárny systém pre každý nárok a pre rozličné požiadavky – na brúsenie pásov a odstraňovanie výronkov, ako aj na brúsenie polomerov alebo brúsenie valcových plôch. Pre celú šírku pásu obrábania ocele a ušľachtilej ocele. S výkonnými základnými pásovými brúskami a špecifickými nadstavbovými modulmi sa pokryjú hlavné aplikácie v oblasti brúsenia pásov v priemysle a remeslách.Vysoké kvalitatívne nároky na stroje GRIT sa odzrkadľujú ale tiež pri príslušenstve a špeciálne znova pri brúsnych pásoch. Kladieme najvyššiu hodnotu na brúsne pásy v nadštandardnej kvalite – pre najvyšší úberový výkon a vynikajúcu životnosť pri obrábaní kovov. To robí používanie originálnych brúsnych pásov GRIT mimoriadne hospodárnym. Podrobné informácie k programu GRIT nájdete v brožúre produktov GRIT alebo na internetovej stránke www.fein.com.