Putere maximă în regimul de lucru de durată.

Frecvenţă mai ridicată, turaţii constante, putere mai ridicată. Ca şi concept de maşină superior, sculele electrice de înaltă frecvenţă FEIN se pretează în special pentru utilizarea la prelucrarea şi procesarea metalelor, la polizarea heavy duty şi la utilizările de durată la degroşare sau secţionare în cele mai vitrege condiţii ambientale.


 • Prin măsuri condiţionate constructiv, precum motoare de inducţie şi renunţarea la elementele de transfer al energiei care se uzează, sculele electrice de înaltă frecvenţă FEIN fac faţă celor mai ridicate exigenţe în privinţa robusteţii şi duratei de viaţă.
 • Sculele dispun de rezerve de putere care se situează în medie la 100 % peste valoarea nominală.
 • În practică, aceasta înseamnă: turaţia rămâne constantă pentru întregul spectru de solicitări. Pentru lucrări eficiente cu putere ridicată de polizare şi o uzură redusă a discurilor.
 • Gama de produse de înaltă frecvenţă FEIN oferă o selecţie vastă de polizoare unghiulare şi polizoare drepte pentru utilizatorii profesionişti din domeniul industrial şi cel meşteşugăresc.
  Sculele electrice de înaltă frecvenţă FEIN pot fi utilizate mobil pe şantiere sau în posturi de şlefuire amenajate fix.Turaţie (%) Putere utilă (%)

Compararea curbelor caracteristice ale turaţiei în funcţie de putere:

Aer comprimat


Frecvenţă normală


Înaltă frecvenţă


Lucru rentabil cu scule de înaltă frecvenţă.

În ce priveşte costurile de investiţie, costurile cu energia şi cu întreţinerea, sculele electrice de înaltă frecvenţă sunt mult mai avantajoase decât maşinile comparabile de frecvenţă normală sau cele cu aer comprimat. Suplimentar, acestea permit o eficienţă mai ridicată la polizare.


Înaltă frecvenţă comparativ cu frecvenţa normală.

Cu o frecvenţă mai ridicată se obţine o turaţie mai ridicată şi, implicit, puterea utilă a motorului creşte. Astfel, printr-o creştere a frecvenţei de la 50 Hz la 300 Hz, se obţine o putere de şase ori mai mare la aceeaşi dimensiune constructivă şi aceeaşi greutate. În plus, la 300 Hz, greutatea utilă atinge un nivel optim. Prin excelenta constanţă a turaţiei pe întregul domeniu de sarcină, se lucrează cu viteze periferice optime, ceea ce are de asemenea un aspect pozitiv asupra randamentului de şlefuire şi, implicit, asupra productivităţii înregistrându-se şi o uzură sesizabil mai mică a discurilor abrazive.
Motoarele de inducţie ale sculelor electrice de înaltă frecvenţă cu rotor în scurtcircuit nu deţin elemente de transfer al curentului supuse uzurii. Acestea nu necesită pentru răcire o ventilare cu curent de aer şi pot fi astfel executate cu o ventilare pe suprafaţă şi deci complet capsulate. În acest caz, motoarele sunt protejate complet împotriva prafului. Sculele de înaltă frecvenţă sunt construite necomplicat, astfel încât specialistul să poată executa întreţinerea simplu, cu economie de timp şi costuri. Convertizoarele de frecvenţă staţionare aproape că nu necesită întreţinere, cu excepţia întreţinerii rulmenţilor cu bile (aproximativ la fiecare 20 000 ore de funcţionare).Costuri de achiziţie
Costurile cu discuri abrazive
Costuri salariale
Costurile cu întreţinerea
Σ primul an

Frecvenţă normală

Înaltă frecvenţăBaza de comparaţie o reprezintă următoarele condiţii cadru:

 • 1 post de lucru pentru şlefuire
 • 250 de zile lucrătoare / an; regim de lucru în două ture, durata turei 8 h
 • Durata de utilizare a sculei 50 %, adică 8 h / zi, respectiv 2000 h / an
 • 3 polizoare unghiulare de frecvenţă normală (WSG 25-180) pe an
 • 1 polizor unghiular de înaltă frecvenţă (MSfo 869-1d) pentru 2 ani + 1 convertizor (HFS 27-300) pentru > 5 ani

Înaltă frecvenţă comparativ cu aerul comprimat.

În sistemul de distribuţie a curentului pentru sculele electrice de înaltă frecvenţă, aproape că nu există pierderi de energie, în timp ce la sistemele cu aer comprimat pierderile de energie apar deja de la comprimarea aerului, prin căldura degajată la comprimare. În practică trebuie luat în considerare în plus un necesar de energie cu 10 până la 20 % mai ridicat ca urmare a pierderilor - iar în cazul instalaţiilor prost întreţinute de până la 30 % şi mai mult. Puterea motoarelor cu aer comprimat se schimbă odată cu starea componentelor supuse procesului de uzură (de exemplu cilindri, rotor, şaibe de presiune, lamele). Acest lucru are drept urmare pierderi continue de putere, care se fac simţite la rândul lor prin randamente reduse şi un consum de energie sporit. Sculele electrice de înaltă frecvenţă prezintă în schimb permanent o forţă maximă, chiar şi după multe ore de funcţionare: puterea motoarelor de inducţie robuste este întotdeauna constantă - independent de uzură.Costuri cu energia
Costuri de investiţie
Costurile cu întreţinerea
Consum de discuri
Îndepărtare material

Aer comprimat

Înaltă frecvenţăBaza de comparaţie o reprezintă următoarele condiţii cadru:

 • 15 posturi de lucru pentru şlefuire
 • 250 de zile lucrătoare pe an; regim de lucru în două ture, durata turei 8 h
 • Durata de utilizare a sculei 60 %, adică 9,6 h / zi, respectiv 2400 h / an
Catalogul cu scule de înaltă frecvenţă

Avantajele sculelor de înaltă frecvenţă FEIN comparativ cu frecvenţa normală:

 • Un consum de discuri abrazive redus cu până la 50 %
 • Costurile salariale pentru un proces de lucru definit (îndepărtare sporită a materialului = productivitate mai mare)
 • Costuri de întreţinere reduse cu până la 75 %
 • Costuri totale reduse cu până la 32 %

Amortizarea costurilor de achiziţie ale unei maşini de înaltă frecvenţă FEIN cu convertizor cu un convertizor monopost se amortizează deja într-un an.

Avantajele sculelor de înaltă frecvenţă FEIN comparativ cu aerul comprimat:

 • Costuri cu energia reduse cu până la 90 %
 • Costuri de investiţie mai reduse cu până la 70 %
 • Costuri de întreţinere reduse cu până la 75 %
 • Un consum de discuri abrazive redus cu până la 50 %
 • O îndepărtare a materialului cu până la 10% mai redusă, deci o productivitate mai mare a muncii

O investiţie într-o instalaţie de înaltă frecvenţă FEIN se amortizează în timp foarte scurt.