Maksymalna moc przy intensywnej eksploatacji.

Wyższa częstotliwość, stałe prędkości obrotowe, wyższa moc. Elektronarzędzia wysokiej częstotliwości FEIN oparte na dopracowanej koncepcji nadają się zwłaszcza do obróbki metalu, do ciężkiego szlifowania oraz do intensywnej obróbki zgrubnej lub cięcia w najtrudniejszych warunkach.


 • Dzięki środkom konstrukcyjnym, np. zastosowaniu silników indukcyjnych oraz rezygnacji ze zużywających się elementów przewodzących, elektronarzędzia wysokiej częstotliwości FEIN spełniają najwyższe wymagania pod względem wytrzymałości i trwałości.
 • Dysponują rezerwami mocy sięgającymi przeciętnie ponad 100 % wartości znamionowej.
 • W praktyce oznacza to stałą prędkość obrotową w całym zakresie obciążeń. Efektywna praca z wysoką wydajnością szlifowania i niewielkim zużyciu tarczy.
 • Program elektronarzędzi wysokiej częstotliwości FEIN obejmuje szeroki wybór szlifierek kątowych i prostych dla profesjonalnych użytkowników w przemyśle i rzemiośle.
  Elektronarzędzia wysokiej częstotliwości FEIN można stosować mobilnie na budowie lub na stacjonarnych stanowiskach szlifierskich.Prędkość obrotowa (%) Moc użyteczna (%)

Porównanie prędkości obrotowej w zależności od mocy.:

sprężone powietrze


normalna częstotliwość


wysoka częstotliwość


Efektywna praca z wysoką częstotliwością.

Pod względem kosztów inwestycji, energii i serwisowania elektronarzędzia wysokiej częstotliwości są znacznie tańsze w eksploatacji, niż porównywalne narzędzia normalnej częstotliwości lub narzędzia pneumatyczne. Dodatkowo zapewniają one wyższą efektywność szlifowania.


Wysoka częstotliwość w porównaniu z normalną częstotliwością.

Dzięki wyższej częstotliwości uzyskuje się wyższą prędkość obrotową a tym samym wyższą moc użyteczną silnika. Zwiększenie częstotliwości z 50 Hz do 300 Hz powoduje sześciokrotny wzrost mocy przy tej samej wielkości i masie urządzenia. Optymalny stosunek mocy do masy zapewnia częstotliwość 300 Hz. Doskonała stabilność prędkości obrotowej w całym zakresie obciążenia gwarantuje optymalną prędkość obwodową, co ma pozytywny wpływ zarówno na wydajność szlifowania i tym samym produktywność, jak i na znacznie niższe zużycie tarcz ściernych.
Silniki indukcyjne elektronarzędzi wysokiej częstotliwości z wirnikiem klatkowym nie posiadają zużywających się elementów przewodzących. Nie wymagają one chłodzenia przelotowego i mogą być wykonane z chłodzeniem powierzchniowym, czyli w zamkniętej obudowie. W takim przypadku silniki są idealnie zabezpieczone przed pyłem i kurzem. Narzędzia wysokiej częstotliwości mają prostą konstrukcję, więc ich serwisowanie przez specjalistę jest proste, szybkie i nie wiąże się z wysokimi kosztami. Stacjonarne przetwornice częstotliwości są niemal bezobsługowe, wymagają jedynie wymiany łożysk kulkowych (co 20 tys. motogodzin).Koszt zakupu
Koszt tarcz ściernych
Koszty wynagrodzenia
Koszty serwisowania
Σ 1 rok

normalna częstotliwość

wysoka częstotliwośćPorównanie opiera się na następujących warunkach ramowych:

 • 1 stanowisko szlifierskie
 • 250 dni roboczych w roku, praca w systemie dwuzmianowym, długość zmiany 8 godz.
 • Czas pracy narzędzia 50%, tzn. 8 h dziennie lub 2000 h rocznie
 • 3 szlifierki kątowe normalnej częstotliwości (WSG 25-180) rocznie
 • 1 szlifierka kątowa wysokiej częstotliwości (MSfo 869-1d) na 2 lata + 1 przetwornica (HFS 27-300) na > 5 lat

Wysoka częstotliwość w porównaniu ze sprężonym powietrzem.

W systemie rozdziału energii elektrycznej do elektronarzędziwysokiej częstotliwości nie ma praktycznie strat, natomiast wsystemach pneumatycznych straty energii występują już na etapie sprężania powietrza wskutek ciepła sprężania. W praktyce należy również przyjąć o 10 do 20% wyższe zapotrzebowanie na energię wskutek nieszczelności, a w razie braku właściwego serwisowania nawet 30% wyższe i więcej. Moc silników pneumatycznych zmienia się wraz ze zmianą stanu podzespołów podlegających zużyciu eksploatacyjnemu (np. siłowniki, wirnik, podkładki oporowe, blaszki). Skutkuje to stałym spadkiem mocy, co z kolei powoduje obniżenie sprawności oraz zwiększenie zużycia energii. Natomiast elektronarzędzia wysokiej częstotliwości zapewniają pełną moc również po upływie wielu motogodzin. Moc wytrzymałych silników indukcyjnych jest zawsze stała, niezależnie od stopnia zużycia.Koszty energii
Koszty inwestycji
Koszty serwisowania
Zużycie tarcz
lepsza wydajność ścierna

sprężone powietrze

wysoka częstotliwośćPorównanie opiera się na następujących warunkach ramowych:

 • 15 stanowisk szlifierskich
 • 250 dni roboczych w roku, praca w systemie dwuzmianowym, długość zmiany 8 godz.
 • Czas pracy narzędzia 60%, tzn. 9,6 h dziennie lub 2400 h rocznie
Katalogi narzędzi wysokiej częstotliwości

Zalety wysokiej częstotliwości porównaniu z normalną częstotliwością:

 • Nawet 50% niższe zużycie tarcz ściernych
 • koszty wynagrodzeń przy określonej operacji roboczej (lepsza wydajność ścierna = wyższa produktywność)
 • Nawet 75% niższe koszty serwisowania
 • Nawet 32% niższe koszty ogólne

Zakup urządzenia wysokiej częstotliwości FEIN z przetwornicą stanowiskową zwraca się już po roku.

Zalety wysokiej częstotliwości stosunku do sprężonego powietrza:

 • Nawet 90% niższe koszty energii
 • Nawet 70% niższe koszty inwestycji
 • Nawet 75% niższe koszty serwisowania
 • Nawet 50% niższe zużycie tarcz ściernych
 • Nawet 10% wyższa wydajność ścierna, tzn. wyższa produktywność

Koszt inwestycji w urządzenie wysokiej częstotliwości FEIN zwraca się już w bardzo krótkim czasie.