Przetwarzanie danych osobowych


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Podane dane będą wykorzystane przez firmę C. & E. Fein GmbH, spółki zależne FEIN lub dystrybutorów FEIN do przesyłania informacji reklamowych na temat nowych produktów lub usług oraz do celów badania rynku i opinii. Informacje będą przesyłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną. W każdym momencie można w dowolnej formie wycofać zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych, najlepiej przesyłając stosowne oświadczenie na adres warranty@fein.com. Wycofanie zgody nie ma wpływu na rejestrację urządzenia.