Tilbake til oversikten
Plastovertrekk

for å beskytte arbeidsstykkets overflate mot mekaniske skader