Tilbake til oversikten
Gjengeapparat til KBM 65 Q og KBM 65 QF

St. 2, med MK 3-feste, for gjengebor i forbindelse med gjengeskjæringsinnsatser med eller uten slurekopling, fra M 6- M 20. Inkl. dreiemomentstøtte.
 

 

Nedlastninger