Materialet metall er med oss i hverdagen: Det være seg om morgenen når vi åpner garasjeporten, når vi går opp metalltrappen til kontoret, når vi søker tilflukt under overbygg ved varme temperaturer, eller når vi søker ly for regnet under halvtak – overalt er det brukt metall i kombinasjon med andre materialer.

For å kunne forhåndsbehandle metall trenger metallarbeidere robuste elektroverktøy og tilbehør som de for eksempel kan forberede sveisesømmer eller skjære til materialet med. Også ved monteringsarbeider ute på arbeidsstedet trenger de verktøy som er robuste, fleksible i bruk og fremfor alt letthåndterlige. Det er nettopp dette FEIN gir svaret på med sin produktportefølje, for historisk sett har FEIN alltid hatt fokus på metall – i over 150 år.

FEIN bidrar blant annet på følgende bruksområder:

TILSKJÆRING AV MATERIALE

Til dette kan du bruke følgende maskiner: Rørstikksager

FJERNING AV GRADER

Til dette kan du bruke følgende maskiner: Rettsliper

KLARGJØRING AV SVEISESØMMER

Til dette kan du bruke følgende maskiner: Stasjonære båndslipere

SLIPING AV SVEISESØMMER

Til dette kan du bruke følgende maskiner: Kompakt-vinkelsliper

SURFACE PROCESSING

Til dette kan du bruke følgende maskiner: Vnkelpoleringsmaskiner og slipemaskiner fra FEIN.

SAMMENFØYNING (BORING OG SKRUING)

Til dette kan du bruke følgende maskiner: Borskrutrekkere