Vragen FEIN MultiMaster/SuperCut
Zijn er adapters, om MultiMaster accessoires (Steropname) op de SuperCut (zeskant opname) te spannen?
Ja, er zijn diverse adapters leverbaar, afhangkelijk van het type machine info@fein.be.
Zijn er adapters, om SuperCut accessoires op de MultiMaster te bevestigen?
Nee, SuperCut accessoires zijn voor gemaakt voor hogere vermogens en zouden de MultiMaster over belasten.
Is het mogelijk om MultiMaster accessoires met de oude aansluiting (rond) op de huidige machine te monteren?
Ja de binnendiameter van de stervorm is identiek aan de rondopname. Om eventuele slip tijdens zware werkzaamheden te verkomen is de adapter nr. 30109189010 (compleet met spanschroef) te adviseren.
Kun je met MultiMaster accessoires tegels zagen?
Nee, oscillerende gereedschappen zijn niet geschikt voor het zagen van tegels.
Bij het zagen van voegen slijt mijn hardmetalen zaagblad erg snel?
Tegelvoegen met een hoog cement-aandeel of tegellijm in de voeg, leidt tot hoge slijtage van hardmetaal, wij adviseren om diamant-zaagbladen te gebruiken.
Welk toerental moet ik instellen bij welke accessoire?
Op de blister verpakking van vele accessoires staat een geadviseerd maximaal toerental vermeld.Algemeen is het toerental afhankelijk van het materiaal en de manier van werken.Het is aan te bevelen om met een laag toerental te beginnen en langzaam op te voeren tot het ideale toerental.Algemeen bevelen wij bij schuurwerkzaamheden een maximaal toerental aan van 4Omdat bij bij hoge snelheid en grote aandrukkracht het kunststof en klittendeel zal smelten.
Met welk accessoire kan ik schroeven en RVS zagen?
Er zijn geen accessoires hiervoor. Door de geringe uitslag bij het oscilleren worden maar een paar tanden gebruikt. Deze worden zeer snel warm en gloeien dan uit.
Kan ik een oude MultiMaster (met rondopname) ombouwen naar strervormige opname?
Een ombouw is op basis van technische redenen niet mogelijk. Er is echter wel een adapter met nr. 30109189010 leverbaar, die de draaimoment overdracht goed houdt, dit is aan te bevelen.
Waarom smelten mijn accessoires bij het schuren?
Algemeen; breng het toerental terug naar max. stand 4, anders zal het kunststof en klittendeel gaan smelten.
Waarom valt mijn profielschuurset uit elkaar?
Profielschuurset met max. toerental 4 gebruiken.
Waarom breken de buitenste tanden van mijn E-Cut zaagblad af?
Bij het inzagen in dik materiaal adviseren wij heen en weer gaande bewegingen te maken om links en rechts ruimte te maken voor het zaagblad. Zonder deze ruimte slaan de buitenste tanden tegen het materiaal, verbuigen en breken vervolgens af.
Waar kan ik accessoires voor mijn MultiMaster of SuperCut verkrijgen?
Bij uw vakhandelaar in uw omgeving. Adressen vindt u op http://www.fein.be/nl_be/dealerlocator/
Vragen en antwoorden bij onderdelencatalogus
Aan welke technische voorwaarden moet een PC voldoen, zodat de catalogus functioneert?
 • Windows 98 tot Windows 7
 • Internet Explorer 6.0, Firefox 3.0, Opera 9.52, Safari 4.0, Chrome 17.0
 • Flash-Player van fa. Adobe moet geïnstalleerd zijn, om de tekeningen te zien
 • In Internet Explorer moet JavaScript geactiveerd zijn
Welke prijzen worden aangegeven?
Alle getoonde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen exclusief de telkens geldige omzetbelasting (adviesverkoopprijs excl. BTW) van C. & E. Fein GmbH. Beslissend voor de berekening zijn de op de dag van levering geldige prijzen. Onder voorbehoud van transmissiefouten en wijzigingen in techniek, vorm en uiterlijk.
Hoe kan ik zien, wanneer de onderdelencatalogus voor het laatst werd bijgewerkt?
Na start van de onderdelencatalogus ziet u linksonder, wanneer de catalogus voor het laatst werd bijgewerkt. (zie voorbeeld).
Vragen en antwoorden bij kernboren
Hoe kan ik voorkomen dat de boorplaatjes bij het boren te heet of bot worden of uitbreken?
Bij het boren moet altijd worden gelet op een goede smering. Deze wordt optimaal bereikt, wanneer met binnenkoeling via de kernboormachine en een gangbare booremulsie wordt gewerkt.
Wat moet ik veranderen, wanneer de kernboor op het te boren materiaal ratelt of piept?
 • Controleer of de boorplaatjes van de kernboor nog scherp zijn.
 • De geleidingen moeten bij de machine zonder speling zijn ingesteld. Als dit niet het geval is, stuur uw machine dan op naar de FEIN-klantenservice.
 • Verhoog voorzichtig de voedingskracht tot het ratelen vermindert. Attentie: Bij een te hoge voedingskracht kan de machine van het oppervlak loskomen.
Wat moet ik veranderen, wanneer boorplaatjes uitbreken of de boor bij de schacht breekt?
 • Controleer of de boorplaatjes van de kernboor nog scherp zijn.
 • De geleidingen moeten bij de machine zonder speling zijn ingesteld. Als dit niet het geval is, stuur uw machine dan op naar de FEIN-klantenservice.
 • Reduceer de voedingskracht.
Waar moet op worden gelet bij de plaatsing van de machine?
 • Het oppervlak waarop de machine wordt geplaatst, moet schoon en vrij van hamerslag zijn.
 • De magneetvoet moet over het hele vlak op het te boren materiaal zitten.
 • Het te boren materiaal moet ten minste 12 mm dik zijn en magnetiseerbaar zijn
Wanneer niet is voldaan aan een of meerdere van de bovengenoemde voorwaarden,
 • is de magnetische kracht niet gewaarborgd.
 • kan de machine zich verplaatsen op het te boren materiaal.
 • kunnen de boorplaatjes breken of boren bij de schacht afbreken.
Wat doe ik, wanneer het materiaal niet magnetiseerbaar of dunner dan 12 mm is?
In dit geval moet worden gewerkt met vacuümplaat en -pomp. Deze artikelen zijn beschreven in de catalogus.
Waarom moet een centreerboor worden gebruikt?
 • Om het middelpunt van het boorgat precies te treffen.
 • Om de boorkern uit te stoten.
Waar moet bij het boren op worden gelet?
 • De boor voorzichtig opzetten en indien mogelijk in één haal doorboren.
 • De machine tijdens het boren niet uitschakelen, anders kunnen de boorplaatjes uitbreken.
 • Voordat de boor wordt teruggetrokken uit een niet voltooid boorgat, moet u de machine kort zonder spaanafname onderin het boorgat laten lopen. Hierdoor worden de spaanaanzetten onderin het boorgat gebroken.
 • Boren altijd bij naar rechts draaiende machine uit het boorgat trekken
Wat moet ik doen, wanneer de boor blijft steken?
Boormotor uitschakelen. Kernboor voorzichtig met een steeksleutel naar rechts eruit draaien.
Waar kunnen problemen ontstaan bij het kernboren?
 • In de buurt van lasnaden of plekken waar met snijbranders is gewerkt, kunnen door de hoge temperaturen structuurveranderingen optreden. Daardoor kan de kernboor erg snel verslijten.
 • Bij overlappende boorgaten kan de kernboor op de overgang tussen bestaand boorgat en nieuw boorgat blijven haken. Daardoor kunnen de boorplaatjes uitbreken.
Waar moet bij opslag en transport van kernboren op worden gelet?
 • Transport en opslag van de kernboren mogen alleen plaatsvinden in de originele verpakking of op de daarvoor bestemde plek in de transportkoffer.
 • Kernboren moeten worden beschermd tegen schokken, anders kunnen de boorplaatjes bot worden of uitbreken.
Vragen en antwoorden bij accu-onderhoud
Hoe moet ik mijn accu's bewaren?
NiCd / NiMH accu's moeten alleen in volgeladen toestand gedurende een langere periode worden bewaard. Door zelfontlading is naladen uiterlijk elke 3 maanden noodzakelijk. Lithium-ion-accu's moeten gedurende langere tijd niet leeg, maar ook niet vol opgeladen, worden bewaard. De in uitgebreide proeven bepaalde optimale opslag vindt plaats met een capaciteit van 40...50 % en bij lage temperaturen, echter niet onder 0°C. Bewaren bij 5°C tot 10°C is optimaal. Door zelfontlading is naladen uiterlijk elke 12 maanden noodzakelijk.
Moet de accu uit de machine worden genomen, wanneer deze langere tijd niet wordt gebruikt?
Ja. Ook in de uitgeschakelde machine kan een geringe stroom vloeien die na langere tijd tot een diepontlading leidt, die schadelijk is voor de accu en deze in het uiterste geval vernietigt.
Wat is zelfontlading?
Door zelfontlading verliest een NiCd/NiMH accu in ongebruikte toestand binnen 3 maanden ongeveer 60...80% van zijn lading. Bij Lithium-ion-accu's is dat 3...5% ladingsverlies per maand. De zelfontlading is temperatuurafhankelijk en groter bij hoge temperaturen. Ideaal is kamertemperatuur.
Wat is diepontlading?
Onder diepontlading verstaat men het "uitpersen" van een accu tot deze helemaal geen stroom meer afgeeft. Daarbij daalt de spanning naar 0 V. Handhaaft men deze toestand, dan beginnen in de accu chemische reacties bij de elektroden, die deze deels tot helemaal onbruikbaar maken. Resultaat is dat de accu hevig aan capaciteit inboet en in het uiterste geval helemaal niet meer kan worden geladen. Om deze reden moet men accu's maar beter niet beneden een type-afhankelijke ontlaadsluitspanning ontladen en zo snel mogelijk weer opladen. Lithium-ion-accu's en Lithium-ion-polymeer-accu's mogen niet helemaal worden ontladen. Als vuistregel geldt dat men een Lithium-ion- resp. een Lithium-ion-polymeer-accu weer moet laden, wanneer deze nog ongeveer 10...20% restcapaciteit heeft. Goede Li-ion-accu's hebben in principe een uitgebreide beveiliging of bewakingsschakeligen in de accupack, die diepontladen/overladen en eventueel ook exploderen verhinderen.
In welk temperatuurbereik moet ik mijn accu's gebruiken?
NiMH-accu's zijn niet geschikt voor gebruik bij temperaturen beneden 0°C. Al in de buurt van het vriespunt vertonen zij een duidelijk capaciteitsverlies, vanaf ongeveer -10°C worden ze helemaal onbruikbaar. NiCd-accu's zijn ook geschikt voor gebruik tot -10°C. Het gebruik van een Lithium-ion-accu is mogelijk in een temperatuurbereik van -10 °C tot +55 °C, echter opladen alleen bij een temperatuur van de accu van +5...+45°C. Het ideale temperatuurbereik van de accu's ligt bij kamertemperatuur. Een temperatuursensor in de accu zorgt ervoor dat buiten dit bereik geen snellading plaatsvindt.
Hoe lang is de levensduur van accu's?
NiMH-accu's tussen 400 en 700 keer, NiCd-accu's kunnen ca. 500 tot 1000 keer en Li-ion-accu's tot 1000 keer worden opgeladen (capaciteitsafhankelijk). Deze waarden worden echter alleen bereikt onder optimale omstandigheden. Afhankelijk van behandeling en onderhoud van de accu's kan het aantal cycli ook minder worden. De capaciteit neemt gedurende de levensduur af. Over het algemeen worden accu's met een nominale capaciteit beneden 70% beschouwd als versleten.
Wat betekent geheugeneffect (bij NiCd-technologie) of Lazy-Battery-effect?
De accu onthoudt hoe intensief hij werd gebruikt. Als de accu vóór het opladen niet helemaal wordt ontladen, vormen zich kleine kristallen op de elektroden en die verminderen de mogelijkheid om lading op te nemen. Wanneer u uw accu dus meerdere keren achter elkaar niet helemaal ontlaadt, worden de gebruikstijden steeds korter. Bij de NiMH-technologie kan een luie-batterij-effect (Lazy-Battery-effect) vergelijkbaar met het klassieke geheugeneffect optreden. Lithium-ion-accu's en Lithium-ion-polymeer-accu's kunnen en mogen op elk moment worden nageladen. Bij deze accu's is geen geheugeneffect aanwezig, alleen vaak kort laden moet worden vermeden. Ook het vol-laden in meerdere etapes - met of zonder gedeeltelijk ontladen tussendoor - is niet schadelijk. Lithium-ion-accu's en Lithium-ion-polymeer-accu's dienen echter niet helemaal te worden ontladen. Als vuistregel geldt dat men een Lithium-ion- resp. een Lithium-ion-polymeer-accu weer moet laden, wanneer deze nog ongeveer 10...20% restcapaciteit heeft. Bij Lithium-ion-accu's is het ook niet nodig een nieuwe accu meerdere keren te laden en te ontladen, om ervoor te zorgen dat hij zijn volle capaciteit bereikt. Als de eerste lading correct is uitgevoerd, heeft de accu vanaf de eerste dag de volle capaciteit. Een volle accu uit het laadapparaat halen en weer erin zetten leidt niet tot een hogere oplading, maar is eerder schadelijk.
Kan ik deze effecten weer ongedaan maken?
Als de capaciteit van de NiCd-accu na verloop van tijd minder wordt, kan deze middels opfrissen weer worden hersteld: NiCd-accu helemaal (geen diepontlading!) ontladen (onder last, dus tijdens gebruik), helemaal opladen en deze procedure meerdere keren herhalen. Met elke cyclus wordt de capaciteit weer beter. Bij NiMH-accu's is een refreshing-apparaat nodig.
Kunnen accu's worden gerepareerd?
Een blijvende reparatie van goede kwaliteit van accu's is niet mogelijk. Ook wanneer derden beweren dat zij accu's voordelig kunnen repareren, dan nog is de werking van korte duur, omdat de nieuwe cellen niet zijn afgestemd op bestaande componenten. FEIN en zijn vertegenwoordigingen bieden langdurige kwaliteit. Defecte accu's worden altijd vervangen.
De volgende regels dient u in acht te nemen voor het onderhoud van de Lithium-ion-accu, om het prestatievermogen van de energiebuffer zo lang mogelijk te behouden:
 • de eerste laadprocedure is beslissend. Laad de accu vóór het eerste gebruik helemaal op.
 • elke accu heeft slechts een beperkt aantal laadcycli. Laad de accu daarom niet bij elke gelegenheid weer na, maar gebruik hem altijd zolang tot hij bijna leeg is (10...20% laadtoestand).
 • wordt de accu beneden zijn nominale spanning ontladen, dan kan dit leiden tot processen die de accu beschadigen of vernietigen. De FEIN accu's zijn daarom in het bezit van een elektronica die de gebruiker waarschuwt en de machine uitschakelt, voordat een dergelijke diepontlading kan optreden.
 • ook vaak overladen kan de accu permanent beschadigen. Daarom beëindigt het laadapparaat automatisch het laden zodra de accu helemaal vol is. Dwing het laadapparaat dan niet door de accu eruit te halen en weer erin te zetten om, zoals ten onrechte wordt verondersteld, nog meer lading in de accu te pompen! Dat leidt niet tot een hogere oplading, maar is eerder schadelijk!
 • het opladen dient gewoonlijk alleen bij kamertemperatuur (ca. 18 - 21 graden) te gebeuren. Vermijd het opladen van een koude accu, dat is schadelijk voor de cellen. Vooral bij lage buitentemperaturen in de winter de accu altijd eerst bij kamertemperatuur warm laten worden, daarna opladen.
 • ook hoge temperaturen zijn schadelijk voor de accu. Laat de accu, of eigenlijk meteen de hele koffer, op hete zonnige dagen nooit in de auto of in de zon liggen. Bij temperaturen van meer dan +60 graden Celsius verliest de Li-ion-accu blijvend aan capaciteit.
 • Lithium-ion-accu's moeten gedurende langere tijd niet leeg, maar ook niet vol opgeladen, worden bewaard. De in uitgebreide proeven bepaalde optimale opslag vindt plaats met een capaciteit van 40...50 % en bij lage temperaturen, echter niet onder 0°C. Bewaren bij 5°C tot 10°C is optimaal. Door zelfontlading is naladen uiterlijk elke 12 maanden noodzakelijk.
 • een niet gebruikte accu moet men koel maar niet koud bewaren. Ook in ongebruikte toestand verliezen accu's energie, de Li-ion-accu circa 3...5% per maand.
 • wordt een Lithium-ion-accu langere tijd niet gebruikt, dan moet men deze uiterlijk na 12 maanden weer laden, anders wordt hij onherstelbaar beschadigd.
 • oude, verbruikte accu's moeten natuurlijk milieubewust worden afgevoerd.
Verkoopt FEIN machines of reserveonderdelen rechtstreeks?
Nee, wij verkopen machines en reserveonderdelen alleen via onze geautoriseerde FEIN-werkplaatsen en dealers.