FEIN Fabrieksgarantieverklaring

(Situatie op 1 januari 2020)


Elk FEIN elektrisch gereedschap worden zorgvuldig gecontroleerd en getest, en is onderworpen aan de strenge kwaliteitscontroles van FEIN. Deze fabrieksgarantie doet geen afbreuk aan de contractuele of wettelijke garantieclaims tegen de verkoper.


De FEIN fabrieksgarantie wordt conform de volgende voorwaarden verleend:


 1. De garantieperiode bedraagt twee jaren voor consumenten. Voor professionele gebruikers geldt een garantieperiode van één jaar. De garantieperiode wordt gerekend vanaf de aankoopdatum door de eerste gebruiker.
 2. Van deze garantie uitgesloten zijn:
  • a. onderdelen van gereedschap die onderhevig zijn aan slijtage door normaal gebruik (bijvoorbeeld koolborstels of ankers) en die bijgevolg een beperkte levensduur hebben, en andere beschadigingen aan elektrisch gereedschap die veroorzaakt zijn door slijtage door normaal gebruik. Het is daarom geen schade en maakt geen deel uit van deze FEIN fabrieksgarantie wanneer door hoge belasting van het gereedschap de levensduur bereikt wordt vóór de garantieperiode afgelopen is.
  • b. beschadigingen veroorzaakt door overmacht, zoals bijvoorbeeld brand, explosie, vallen, blikseminslag, extreme omgevingsomstandigheden en schade veroorzaakt door natuurrampen.
  • c. schade die veroorzaakt is door het niet naleven van de bedieningshandleiding, ondeskundig gebruik, overbelasting of gebrek aan onderhoud.
  • d. schade die door het gebruik van reserveonderdelen, montagedelen of toebehoren en complementaire producten ontstaan is, indien het niet om originele onderdelen van FEIN gaat, en het gebruik van dergelijke delen de schade veroorzaakt of bij het ontstaan van de schade een rol speelt.
  • e. producten die aangepast werden.
  • f. elektrisch gereedschap dat gedeeltelijk of volledig gedemonteerd werd; dit gereedschap kan niet als voorwerp van garantie voorgelegd of opgestuurd worden.
 3. FEIN kan volgens eigen goeddunken een erkend voorwerp van garantie verhelpen, als volgt: FEIN kan het gereedschap gratis repareren of gratis door een ander toestel (eventueel het volgend model) vervangen. Vervangen onderdelen of gereedschappen worden eigendom van FEIN.
 4. De garantieclaim moet binnen de garantieperiode volgens punt 1 worden ingeroepen. Daartoe moet het betreffende elektrische gereedschap samen met het originele aankoopbewijs, met vermelding van de aankoopdatum en de productomschrijving, in zijn geheel bij de verkoper of een FEIN garantiehersteller voorgelegd of ernaar opgestuurd worden.
 5. Voor onderdelen van een toestel die tijdens een reparatie in de garantieperiode vervangen werden, geldt een nieuwe gemeenschappelijke garantieperiode van 12 maanden, gerekend vanaf de aflevering van het gerepareerde gereedschap aan de gebruiker. Deze nieuwe garantieperiode geldt niet voor onderdelen die niet vervangen werden. Door de prestaties uit deze garantieverklaring wordt de garantieperiode voor het gereedschap niet verlengd of vernieuwd.
 6. Bij het opsturen van het gereedschap draagt de verzender (koper) het transportrisico en de transportkosten. De koper kan ook gebruik maken van de afhaalservice van FEIN, indien een dergelijke service in het desbetreffende land ter beschikking staat.
 7. Prestaties uit deze garantieverklaring worden uitsluitend door FEIN zelf en door FEIN hiertoe uitdrukkelijk geautoriseerde firma's geleverd.

3 jaar FEIN PLUS-garantie:

(Situatie op 1 januari 2020)


 1. Voor alle vanaf 1 januari 2020 bij de geautoriseerde vakhandel gekochte FEIN elektrische gereedschappen en bandschuurmachines alsook li-ion-accu's en bijbehorende opladers wordt deze garantieperiode voor de eerste eigenaar (gebruiker) tot 3 jaar verlengd als de koper zich binnen 6 weken vanaf aankoopdatum registreert. Tenzij anders overeengekomen, gelden voor de 3 jaar FEIN PLUS-garantie de voorwaarden van de FEIN Fabrieksgarantieverklaring.
 2. Een verlenging van de looptijd na het verstrijken van de 3 jaar is in het programma “3 jaar FEIN PLUS-garantie” niet mogelijk.
 3. Uitgezonderd van de “3 jaar FEIN PLUS-garantie” zijn: FEIN hoogfrequentie elektrisch gereedschap, AccuTec schroevendraaiers, balancers, buisbewerkingsgereedschap, persluchtgereedschap, NiCd- en NiMH-accupacks, alsook bijbehorende opladers en verpakkingen zoals bijvoorbeeld koffers. Voor deze producten blijft de FEIN fabrieksgarantie van toepassing.
 4. De 3 jaar FEIN PLUS-garantie geldt bovendien niet voor producten, die in een land gekocht of gebruikt worden dat niet aan het “3 jaar FEIN PLUS-garantie”-programma deelneemt. Op warranty.fein.com vindt u de deelnemende landen.
 5. Naast de in punt 2 van de FEIN Fabrieksgarantieverklaring opgesomde criteria, kan een product van de “3 jaar FEIN PLUS-garantie” uitgesloten worden, indien bij het product drie keer een vergelijkbare schade geclaimd werd.
 6. Producten die al geregistreerd werden en opnieuw verkocht worden (tweedehands producten) worden van het programma uitgesloten. De koper van een tweedehands toestel kan het toestel niet opnieuw in het “3 jaar FEIN PLUS-garantie”-programma registreren.
 7. De registratie moet de koper zelf op het internet op warranty.fein.com uitvoeren. Anderzijds kan de verkoper (handelaar) de registratie met toestemming van de klant voor de klant uitvoeren. Als bevestiging gelden het registratiebewijs en het originele aankoopbewijs met de aankoopdatum. De registratie vindt alleen plaats als de koper akkoord is met het opslaan van de opgevraagde gegevens.

Garantie Voordelen:

 • Verlenging van de garantie
 • Betrouwbaar functioneren gegarandeerd
 • 3 jaar FEIN PLUS-garantie
Garantie hotline
FEIN BELGIE Indutools NV
Gerselarendries 9
B-1850 Grimbergen
Tel: 02/ 270.96.60
Fax: 02/ 270.94.99

info@fein.be