Nettverifisering

Oppgi serienummeret i nettverifiseringen. Den viser deg umiddelbart om maskinen din er berørt eller ikke.

Serienummer er ugyldig.
Kontroller

Det oppstod en feil, vennligst kontroller opplysningene dine.

Serienummeret du har oppgitt, er berørt.

E-postadresse: magdrill_care_no@fein.com

Personopplysninger
Tilbakeringing

Serienummeret du har oppgitt, er ikke berørt.

Personopplysninger

* Obligatoriske felt

Tilbakeringing - Jeg vil gjerne bli oppringt

* Obligatoriske felt
Q&A
Hvor mange maskiner i hvor mange land i hvilket tidsrom er berørt?
Av de nevnte modellene har FEIN solgt ca. 8000 enheter og 150 reservedeler i 53 land. De berørte kjernebormaskinene er blitt satt sammen på FEIN-avdelingen i USA. Reservedelene produseres verden over. Av de berørte er 150 blitt solgt.
I hvilke land er det solgt flest apparatene?
I Nord-Amerika er de fleste apparatene solgt i USA og Canada. I Europa er de fleste solgt i Tyskland og Frankrike.
Hvordan ser kompensasjonen til berørte brukere ut?
Vi refunderer kjøpesummen til våre brukere eller tilbyr, avhengig av hvilken modell det gjelder, et erstatningsapparat av høyere kvalitet. I tillegg bærer vi selvfølgelig kostnadene for returforsendelsen.
Hvordan kan det ha seg at det monteres en asbestholdig tetningsring (i godt og vel åtte år) uten at dere registrerer dette? Har dere et problem med kvalitetssikringen deres? Har dere ikke kontroll på forsyningskjeden?
Fra 2021 skjerpes lovgivningen i Europa når det gjelder bruk av bestemte farestoffer på markedet for elektrisk og elektronisk utstyr. Som kvalitetsprodusent av elektroverktøy legger vi den største vekt på sikkerhet for produktene og tilfredshet hos kundene våre. Derfor har vi gjennomført en omfattende kontroll med hensyn til samsvar med kravene i fremtiden. I forbindelse med dette har vi konstatert at det på de ovennevnte kjernebormaskinene av merkene FEIN, Slugger og Slugger by FEIN er montert en tetningsring som inneholder en type asbest. Berørt er også reservedeler med nummer 30610055000, 32498611010 (tetninger) og komponentgruppen 31508314030.
Er denne tilbakekallingen et frivillig sikkerhetstiltak eller dreier det seg om en lovfestet prosedyre?
Vi står selvfølgelig i kontakt med myndighetene i de berørte landene og oppfyller de juridiske kravene med hensyn til dette.
Hvilken type asbest ble funnet?
Det dreier seg om stoffet krysotil.
Hva ble krysotil brukt til?
Krysotil har blitt brukt til varmebestandige materialer som for eksempel tetninger.
Under hvilke omstendigheter kan krysotil unnslippe fra tetningene i apparatene deres og utgjøre en helserisiko for brukerne?
I henhold til dagens kunnskap kan asbestfibre frigjøres ved kontakt med en berørt tetningsring – særlig hvis den berørte tetningsringen brekker, blir ødelagt eller oppskrapet. Asbest kan være farlig hvis små fibre frigjøres og kommer ut i luften vi puster inn. Ren hudkontakt er ufarlig.
Har dere rapporter som indikerer mulige helserisikoscenarier?Hvis ja, hvilke?
Tidligere undersøkelser i våre produksjonsanlegg indikerer ingen helsemessige belastninger. Vi gjennomfører ytterligere undersøkelser og regner med å ha resultatene klare innen slutten av januar 2020.
Hva gjør dere konkret for å unngå slike tilfeller i fremtiden?
Hos FEIN foretas det en grundig førstegangskontroll av nytt elektroverktøy og tilbehør som lanseres på markedet. De enhetlige prosessene for denne førstegangskontrollen er definert på selskapets hovedkontor i Tyskland og gjelder over hele verden. I tillegg utføres en REACH-RoHS-konformitetssammenligning som også er bindende for produktene over hele verden. Denne konformitetssammenligningen er rettet mot nytt elektroverktøy og tilbehør samt produkter som allerede er på markedet. Følgelig overvåker FEIN kontinuerlig komplette maskin- og tilbehørsporteføljer med hensyn til lovkrav og standarder. For selskapet FEIN er kvaliteten på elektroverktøy og tilbehør helt vesentlig for å kunne gi brukerne best mulig systemer. I forbindelse med denne kontinuerlige overvåkningen fant vi ovennevnte avvik.
Hva er en REACH-/RoHS-konformitetssammenligning?
REACH-/RoHS-konformiteten gjelder først og fremst produsenter og importører av elektrisk og elektronisk utstyr. "REACH" er en forkortelse for registrering ("Registration"), vurdering ("Evaluation") og godkjenning ("Authorisation") av kjemikalier (Chemicals). RoHS er en forkortelse for "Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment" eller kort "Restriction of certain hazardous substances", på norsk: "begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr". EUs RoHS-direktiv (direktiv 2002/95/EF) ble innført for å begrense bruken av visse helseskadelige og miljøskadelige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr og reservedeler.
Hvilke anstrengelser gjør FEIN for virkelig å nå alle eierne og brukerne av maskinene og reservedelene?
For å ivareta det ansvaret vi har overfor kundene våre, har vi med øyeblikkelig virkning stoppet de nevnte maskinene og reservedelene med hensyn til all slags drift, bruk, reparasjon, vedlikehold og salg. Vi tilbakekaller alle berørte og solgte kjernebormaskiner og reservedeler. For å gjøre det lettere for brukerne å identifisere og på sikkert vis returnere berørte maskiner og reservedeler har vi opprettet en Internett-side på følgende lenke . Her står også sikkerhetsvarselet. I tillegg kommuniserer vi åpent og transparent med våre distribusjonspartnere og fagmediene for å nå ut til alle brukere.
Hvorfor må jeg returnere maskinen(e)?
Maskinene som er nevnt ovenfor, skal heretter ikke drives, benyttes, repareres, vedlikeholdes eller selges. Alle berørte maskiner må samles inn øyeblikkelig, forsegles med vanlig forsterket tekstiltape i det berørte tetningsområdet og oppbevares i beskyttede, lukkede beholdere, for eksempel i den originale kofferten. VIKTIG: Under dette arbeidet skal det benyttes vernehansker og støvmasker (type FFP3). Disse skal holdes sammen med maskinen i de beskyttede, lukkede beholdere etter bruk. Maskinhuset skal under ingen omstendigheter åpnes. Hvis du ikke disponerer egnede lagringsmuligheter eller ikke lenger klarer å skille ut de berørte maskinene, må du kontakte oss omgående. Asbest er helseskadelig og kan under visse omstendigheter være kreftfremkallende. I utgangspunktet kan det ved bruk av maskinene, reservedelene og komponentgruppene frigjøres asbestfiber. Dette gjelder særlig i situasjoner der den aktuelle tetningsringen brekker, blir ødelagt eller skrapes opp, altså spesielt ved eventuell reparasjon. Det råder derfor øyeblikkelig bruks- og salgsstopp. Vi ber om samarbeid og omgående retur for ytterligere inspeksjon av maskinene.
Er jeg nødt til å returnere maskinen(e)?
Maskinene som er nevnt ovenfor, skal heretter ikke drives, benyttes, repareres, vedlikeholdes eller selges. Alle berørte maskiner må samles inn øyeblikkelig, forsegles med vanlig forsterket tekstiltape i det berørte tetningsområdet og oppbevares i beskyttede, lukkede beholdere, for eksempel i den originale kofferten. VIKTIG: Under dette arbeidet skal det benyttes vernehansker og støvmasker (type FFP3). Disse skal holdes sammen med maskinen i de beskyttede, lukkede beholdere etter bruk. Maskinhuset skal under ingen omstendigheter åpnes. Hvis du ikke disponerer egnede lagringsmuligheter eller ikke lenger klarer å skille ut de berørte maskinene, må du kontakte oss omgående. Asbest er helseskadelig og kan under visse omstendigheter være kreftfremkallende. I utgangspunktet kan det ved bruk av maskinene, reservedelene og komponentgruppene frigjøres asbestfiber. Dette gjelder særlig i situasjoner der den aktuelle tetningsringen brekker, blir ødelagt eller skrapes opp, altså spesielt ved eventuell reparasjon. Det råder derfor øyeblikkelig bruks- og salgsstopp. Vi ber om samarbeid og omgående retur for ytterligere inspeksjon av maskinene.