08002633101

Online verificatie

Voer het vastgestelde serienummer in bij de online controle. Het toont u meteen of het bij uw apparaat al dan niet om een betrokken machine gaat.

Serienummer is ongeldig.
Controleren

Er is een fout opgetreden. Controleer uw gegevens.

Het ingevoerde serienummer is betrokken.

E-mail: magdrill_care_nl@fein.com
Hotline: 08002633101

Persoonlijke gegevens
Terugbellen

Het ingevoerde serienummer is niet betrokken.

Persoonlijke gegevens

* Verplichte velden

Terugbellen - Ik wil graag teruggebeld worden

* Verplichte velden
Q&A
Hoeveel apparaten in hoeveel landen en uit welke periode zijn hierin betrokken?
Van de genoemde modellen heeft FEIN in 53 landen ongeveer 8.000 units en 150 reserveonderdelen verkocht. De betrokken kernboormachines zijn in de vestiging van FEIN in de VS gemonteerd. De onderdelen worden echter wereldwijd vervaardigd. Van de betrokken componenten zijn er 150 in de omloop gebracht.
In welke concrete landen werden de meeste apparaten verkocht?
In Nood-Amerika werden de meeste apparaten in de VS en Canada verkocht; binnen Europa in Duitsland en Frankrijk.
Hoe ziet de compensatie van de betrokken gebruiker eruit?
We vergoeden onze gebruikers het aankoopbedrag of bieden, afhankelijk van het betrokken model, een hoogwaardig vervangend apparaat aan. Daarbij dragen wij zorg voor de kosten van de terugzending.
Hoe is het mogelijk dat (sinds meer dan acht jaar) een dichtingsring die asbest bevat ingebouwd kon worden zonder dat dit is opgevallen? Zijn er problemen met uw kwaliteitsborging? Heeft u uw leveringsketen niet onder controle?
Met ingang van 2021 wordt de wetgeving betreffende het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen op de markt van elektrische en elektronische binnen Europa verscherpt. Als kwaliteitsproducent van elektrische gereedschappen stellen we uiterst veel belang aan de veiligheid van onze producten en de tevredenheid van onze klanten. Daarom hebben we een uitgebreide inspectie doorgevoerd voor de overeenstemming met de toekomstige eisen. In dit kader hebben we vastgesteld dat in de bovengenoemde kernboorapparaten van de merken FEIN, Slugger en Slugger by FEIN een dichtingsring ingebouwd wordt die asbest bevat. Ook de reserveonderdelen met de nummers 30610055000, 32498611010 (dichtingsringen) en de unit 31508314030 zijn hierin betrokken.
Is er bij deze terugroeping sprake van een vrijwillige veiligheidsmaatregel of een wettelijk voorgeschreven handelswijze?
We hebben natuurlijk contact opgenomen met de instanties van de betrokken landen en leven daarbij de wettelijke voorschriften na.
Welke vorm van asbest werd concreet vastgesteld?
Het gaat hier om de stof chrysotil.
Waarvoor werd chrysotil toegepast?
De stof chrysotil werd gebruikt voor hittebestendige materialen, zoals bijvoorbeeld dichtingsringen.
Onder welke omstandigheden kan chrysotil uit de in uw apparaten ingebouwde dichtingsringen naar buiten komen en een gevaar voor de gezondheid van de gebruiker vormen?
Volgens de actuele kennis van zaken kunnen bij aanraking met een betrokken dichtingsring - met name als de betrokken dichtingsring breekt, beschadigd raakt of afschaaft - asbestvezels vrijkomen. Asbest kan gevaarlijk worden wanneer fijne vezels vrijkomen en zo mogelijk in de adem terecht kunnen komen. Een directe aanraking met de huid is veilig.
Staan uw experts ter beschikking om mogelijke risicoscenario’s aan te geven die op de gezondheid betrekking hebben? Zo ja, welke?
De onderzoeken die we tot u toe in onze productievestigingen hebben laten verrichten hebben geen belasting aangetoond. We voeren verdere onderzoeken uit en verwachten de resultaten rond einde januari 2020 te ontvangen.
Wat doet u concreet om toekomstige soortgelijke situaties te vermijden?
Bij FEIN vindt een nauwkeurige eerste monsterneming plaats van nieuwe elektrische gereedschappen en accessoires die op de markt gebracht zullen worden. Alle processen van deze eerste monsterneming worden in het hoofdkantoor in Duitsland bepaald en gelden over de hele wereld. Daarna volgt een afstemming van de conformiteit met REACH-RoHS die tevens voor alle producten over de hele wereld bindend is. Deze afstemming van de conformiteit is zowel van toepassing op nieuwe elektrische gereedschappen en accessoires als op producten die reeds op de markt gebracht zijn. Dientengevolge bewaakt FEIN continu het complete aanbod aan machines en accessoires ten opzichte van de wettelijke eisen en normen. Kwalitatieve elektrische gereedschappen en accessoires zijn voor de onderneming FEIN van essentieel belang, zodat de beste systemen ter beschikking van de gebruikers kunnen worden gesteld. In het kader van de continue bewaking hebben we het bovengenoemde verschil kunnen vaststellen.
Wat is een afstemming van de conformiteit met REACH-RoHS?
De conformiteit met REACH-RoHS betreft voornamelijk de fabrikanten en importeurs van elektrische en elektronische apparatuur. “REACH” is de afkorting voor registratie (“Registration”), beoordeling (“Evaluation”) en autorisatie (“Authorisation”) van chemische stoffen (Chemicals). RoHS is de afkorting voor”Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment” of wel “Restriction of certain hazardous substances“, in het Nederlands: “beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur”. De RoHS-richtlijn van de Europese Unie (richtlijn 2002/95/EG) werd ingevoerd om het gebruik van bepaalde voor de gezondheid en het milieu gevaarlijke stoffen in elektrische of elektronische apparatuur en reserveonderdelen te beperken.
Welke inspanningen verricht FEIN om daadwerkelijk elke bezitter en gebruiker van de apparaten en onderdelen te bereiken?
Om aan de verantwoording ten opzichte van onze klanten te voldoen, hebben we met onmiddellijke kracht de genoemde machines en onderdelen voor elk bedrijf, gebruik, reparatie, onderhoud en verkoop stopgezet. We roepen alle betrokken en in de omloop zijnde kernboormachines en onderdelen terug. Om onze gebruikers te helpen bij de identificatie en een veilige terugzending van de betrokken machines en onderdelen, hebben we een website opgesteld onder de volgende link . Deze bevat tevens de veiligheidsaanbeveling. Verder communiceren we openen en transparant met onze verkooppartners en media om alle gebruikers te kunnen bereiken.
Waarom moet ik de machine(s) terugsturen?
De bovengenoemde machines mogen niet langer gebruikt, benut, gerepareerd, onderhouden of verkocht worden. Alle betrokken machines moeten onmiddellijk ingezameld worden, met in de handel verkrijgbaar, sterk plakband in het betrokken dichtingsbereik dichtgeplakt zijn en in veilige en gesloten houders bewaard worden, bijvoorbeeld in de originele koffer. BELANGRIJK: Hierbij moeten veiligheidshandschoenen en een stofmasker (type FFP3) worden gedragen. Ze moeten na het gebruik samen met de machine in de veilige en gesloten houders bewaard worden. Probeer de behuizing van de machine in geen geval zelf te openen. Neem onmiddellijk contact met ons op als u niet over geschikte opslagmogelijkheden beschikt of u niet in staat bent om de betrokken machines te scheiden. Asbest is schadelijk voor de gezondheid en kan onder bepaalde omstandigheden kanker veroorzaken. In principe kunnen bij het gebruik van de machine reserveonderdelen en assemblages asbestvezels vrijkomen. Dit is met name het geval wanneer de betrokken dichtingsring breekt, kapot gaat of afgeschaafd wordt, dus vooral bij een eventuele reparatie. Er is sprake van een onmiddellijke onderbreking van de werking en verwerking. We vragen u om uw medewerking en onmiddellijke terugzending voor een verder onderzoek van de machines.
Ben is verplicht om de machine(s) terug te sturen?
De bovengenoemde machines mogen niet langer gebruikt, benut, gerepareerd, onderhouden of verkocht worden. Alle betrokken machines moeten onmiddellijk ingezameld worden, met in de handel verkrijgbaar, sterk plakband in het betrokken dichtingsbereik dichtgeplakt zijn en in veilige en gesloten houders bewaard worden, bijvoorbeeld in de originele koffer. BELANGRIJK: Hierbij moeten veiligheidshandschoenen en een stofmasker (type FFP3) worden gedragen. Ze moeten na het gebruik samen met de machine in de veilige en gesloten houders bewaard worden. Probeer de behuizing van de machine in geen geval zelf te openen. Neem onmiddellijk contact met ons op als u niet over geschikte opslagmogelijkheden beschikt of u niet in staat bent om de betrokken machines te scheiden. Asbest is schadelijk voor de gezondheid en kan onder bepaalde omstandigheden kanker veroorzaken. In principe kunnen bij het gebruik van de machine reserveonderdelen en assemblages asbestvezels vrijkomen. Dit is met name het geval wanneer de betrokken dichtingsring breekt, kapot gaat of afgeschaafd wordt, dus vooral bij een eventuele reparatie. Er is sprake van een onmiddellijke onderbreking van de werking en verwerking. We vragen u om uw medewerking en onmiddellijke terugzending voor een verder onderzoek van de machines.