80830471

Online-godkendelse

Indtast det fundne serienummer under online-kontrol. Du får omgående at vide, om din maskine er omfattet eller ej.

Serienummer er ugyldig.
Kontrollér

Der er opstået en fejl, kontrollér venligst de indtastede oplysninger.

Det indtastede serienummer er omfattet.

E-mail: magdrill_care_dk@fein.com
Hotline: 80830471

Personlige data
Call back

Det indtastede serienummer er ikke omfattet.

Personlige data

* Obligatoriske felter

Call back - Jeg vil gerne ringes op

* Obligatoriske felter
Q&A
Hvor mange enheder i hvor mange lande og fra hvilken periode er omfattet?
Af de nævnte modeller har FEIN solgt ca. 8.000 enheder og 150 reservedele i 53 lande. De pågældende kerneboremaskiner blev samlet i FEIN-afdelingen i USA. Enkeltdelene fremstilles over hele verden. Af de pågældende komponenter er der markedsført 150.
I hvilke konkrete lande er de fleste enheder solgt?
I Nordamerika er de fleste enheder solgt i USA og Canada; i Europa er det Tyskland og Frankrig.
Hvordan er kompensationen for de pågældende brugere?
Vi tilbagebetaler købsprisen til vores brugere eller tilbyder en erstatningsenhed i højere kvalitet afhængigt af den pågældende model. Derudover betaler vi selvfølgelig omkostningerne til returnering.
Hvordan kan det være, at der kan blive monteret en asbestholdig pakningsring (gennem mere end otte år), uden at I bemærker det? Har I et problem med jeres kvalitetssikring? Har I ikke styr på jeres leverandørkæde?
Fra 2021 strammes lovgivningen for anvendelse af bestemte farlige stoffer på markedet for elektriske og elektroniske apparater i Europa. Som producent af elektriske kvalitetsværktøjer fokuserer vi på produktsikkerhed og kundetilfredshed. Derfor har vi foretaget en omfattende gennemgang af overensstemmelsen med de fremtidige krav. I den forbindelse har vi konstateret, at de ovennævnte kerneboremaskiner af mærket FEIN, Slugger og Slugger by FEIN er monteret med en pakningsring, der indeholder asbest. Omfattet er desuden reservedelene med numrene 30610055000, 32498611010 (pakninger) og modulet 31508314030.
Er der ved denne tilbagekaldelse tale om en frivillig sikkerhedsforanstaltning eller en lovbefalet fremgangsmåde?
Vi er selvfølgelig i forbindelse med myndighederne i de pågældende lande og overholder de juridiske retningslinjer.
Hvilken asbesttype er konkret blevet identificeret?
Der er tale om stoffet Chrysotil.
Hvortil anvendes Chrysotil?
Stoffet Chrysotil anvendes til varmebestandige materialer som f.eks. pakninger.
Under hvilke omstændigheder kan der slippe Chrysotil ud af de pakninger, som er monteret i jeres enheder, så de udgør en sundhedsrisiko for brugeren?
Ifølge den aktuelle viden kan der blive frigivet asbestfibre ved kontakt med en omfattet pakningsring – især hvis den pågældende pakningsring knækker, går i stykker eller smuldrer. Asbest kan blive farlig, hvis der frigives fine fibre, som potentielt kan komme ind i indåndingsluften. Hudkontakt alene er ufarlig.
Har I dokumenter til rådighed, som angiver mulige, sundhedsmæssige risikoscenarier? Hvis ja, hvilke?
De hidtidige undersøgelser på vores produktionssteder har ikke vist nogen belastning. Vi gennemfører flere undersøgelser og regner med at få resultaterne hen mod slutningen af januar 2020.
Hvad gør I konkret for at undgå sådanne hændelser i fremtiden?
Hos FEIN sker der en grundig første kontrol af nyt elværktøj og tilbehør, som introduceres på markedet. De standardiserede processer i denne første kontrol defineres i virksomhedens hovedafdeling i Tyskland og gælder over hele verden. Derudover foretages der en kontrol af overensstemmelse med REACH-RoHS, som også er obligatorisk for produkter i hele verden. Denne overensstemmelseskontrol gælder både for nyt elværktøj og tilbehør og for produkter, som allerede findes på markedet. Således overvåger FEIN løbende den komplette maskin- og tilbehørsportefølje, hvad angår lovbefalede krav og standarder. For virksomheden FEIN er kvalitativt elværktøj og tilbehør et væsentligt anliggende, så man kan stille de bedst mulige systemer til rådighed for brugerne. I forbindelse med disse kontinuerlige kontroller har vi konstateret den ovennævnte afvigelse.
Hvad er en REACH-/RoHS-overensstemmelseskontrol?
REACH-/RoHS-overensstemmelse gælder især producenter og importører af el- og elektronikapparater. "REACH" er en forkortelse for registrering ("Registration"), vurdering ("Evaluation") og godkendelse ("Authorisation") af kemikalier (Chemicals). RoHS er en forkortelse for "Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment“ eller afkortet "Restriction of certain hazardous substances", på dansk: "Begrænsning af anvendelsen af bestemte farlige stoffer i el- og elektronikapparater". Den Europæiske Unions RoHS-direktiv (direktiv 2002/95/EF) blev indført for at begrænse anvendelsen af bestemte sundhedsfarlige og miljøskadelige stoffer i elektriske og elektroniske apparater og reservedele.
Hvad gør FEIN for virkelig at få kontakt til alle ejere og brugere af enhederne og reservedelene?
For at kunne leve op til vores ansvar over for kunderne har vi med omgående virkning standset enhver drift, brug, anvendelse, reparation, vedligeholdelse og salg af de nævnte maskiner og reservedele. Vi tilbagekalder alle omfattede kerneboremaskiner og reservedele, som er i brug. For at gøre det lettere for vores brugere at identificere og returnere de pågældende maskiner og reservedele sikkert, har vi oprettet en internetside under følgende link. Her findes sikkerhedsanvisningen også. Derudover kommunikerer vi åbent og transparent med vores salgspartnere og fagmedierne for at nå ud til alle brugere.
Hvorfor skal jeg returnere maskinen/maskinerne?
De ovennævnte maskiner må ikke længere anvendes, repareres, vedligeholdes eller sælges. Alle berørte maskiner skal straks indsamles, tilklæbes med gængs, forstærket tekstiltape omkring det pågældende pakningsområde og opbevares i beskyttede, lukkede beholdere, f.eks. i den originale kuffert. VIGTIGT: Ved dette arbejde skal der altid anvendes beskyttelseshandsker og støvmaske (type FFP3). Disse skal efter brug opbevares sammen med maskinen i de beskyttede, lukkede beholdere. Prøv ikke at åbne maskinens kabinet selv. Kontakt os omgående, hvis I har manglende opbevaringsmuligheder eller ikke selv kan identificere de pågældende maskiner. Asbest er sundhedsskadelig og kan under bestemte omstændigheder medføre kræft. Der vil principielt kunne frigives asbestfibre ved brug af maskinerne, reservedele og moduler. Det kan især ske, hvis den pågældende pakningsring knækker, ødelægges eller smuldrer, dvs. især ved en eventuel reparation. Der foreligger derfor et omgående drifts- og salgsstop. Vi beder om, at I medvirker og straks sender maskinerne tilbage, så de kan blive undersøgt yderligere.
Er jeg tvunget til at returnere maskinen/maskinerne?
De ovennævnte maskiner må ikke længere anvendes, repareres, vedligeholdes eller sælges. Alle berørte maskiner skal straks indsamles, tilklæbes med gængs, forstærket tekstiltape omkring det pågældende pakningsområde og opbevares i beskyttede, lukkede beholdere, f.eks. i den originale kuffert. VIGTIGT: Ved dette arbejde skal der altid anvendes beskyttelseshandsker og støvmaske (type FFP3). Disse skal efter brug opbevares sammen med maskinen i de beskyttede, lukkede beholdere. Prøv ikke at åbne maskinens kabinet selv. Kontakt os omgående, hvis I har manglende opbevaringsmuligheder eller ikke selv kan identificere de pågældende maskiner. Asbest er sundhedsskadelig og kan under bestemte omstændigheder medføre kræft. Der vil principielt kunne frigives asbestfibre ved brug af maskinerne, reservedele og moduler. Det kan især ske, hvis den pågældende pakningsring knækker, ødelægges eller smuldrer, dvs. især ved en eventuel reparation. Der foreligger derfor et omgående drifts- og salgsstop. Vi beder om, at I medvirker og straks sender maskinerne tilbage, så de kan blive undersøgt yderligere.