00800021032

Online provjera

Unesite navedeni serijski broj u sustav za online provjeru. Odmah će Vam pokazati je li Vaš uređaj predmetni alat ili nije.

Sériové číslo je neplatný.
Provjera

Vyskytla se chyba, zkontrolujte prosím své údaje.

Serijski broj je odgovarajući.

E-mail: magdrill_care_cz@fein.com
Hotline: 00800021032

Osobní údaje
Svolávací akce

Serijski broj nije odgovarajući.

Osobní údaje

* Povinná políčka

Svolávací akce - Chci, aby mi bylo zavoláno zpět

* Povinná políčka
Q&A
Kolik zařízení v kolika zemích z jakého období je ovlivněno?
Z uvedených modelů prodala firma FEIN kolem 8 000 jednotek a 150 náhradních zemí do 53 zemí. Dotčené vrtačky byly montovány v závodě společnosti FEIN v USA. Jednotlivé díly se vyrábějí po celém světě. Počet kusů dotčených součástí, které byly uvedeny na trh, činí: 150.
Ve kterých konkrétních zemích se prodala většina nářadí?
V Severní Americe se většina nářadí prodala v USA a Kanadě, v Evropě je to Německo a Francie.
Jak vypadá kompenzace pro uživatele, kterých se to týká?
Našim uživatelům vrátíme prodejní cenu, nebo jim v závislosti na dotčeném modelu nabídneme náhradní nářadí vyšší kategorie. Navíc samozřejmě uhradíme náklady na vrácení.
Jak se mohlo stát, že se (dobrých osm let) montoval těsnicí kroužek obsahující azbest, aniž byste si toho všimli? Máte problémy se zajištěním kvality? Nemáte dodavatelský řetězec pod kontrolou?
Od roku 2021 se zpřísní legislativa týkající se používání určitých nebezpečných látek na trhu s elektrickými a elektronickými zařízeními v Evropě. Jako výrobce kvalitního elektrického nářadí klademe maximální důraz na bezpečnost našich výrobků a spokojenost zákazníků. Proto jsme provedli celoplošnou kontrolu souladu s budoucími požadavky. V jejím rámci jsme zjistili, že ve výše uvedených jádrových vrtačkách značek FEIN, Slugger a Slugger by FEIN je namontovaný těsnicí kroužek, který obsahuje určitý druh azbestu. Navíc se to týká náhradních dílů s čísly 30610055000, 32498611010 (těsnění) a konstrukční skupiny 31508314030.
Jedná se u této svolávací akce o dobrovolné bezpečnostní opatření, nebo o zákonem předepsaný postup?
S úřady příslušných zemí jsme samozřejmě v kontaktu a dodržujeme přitom zákonné předpisy.
Jaký druh azbestu byl konkrétně zjištěn?
Jedná se o látku chrysotil.
K čemu se chrysotil používal?
Látka chrysotil se používala pro žáruvzdorné materiály, jako například těsnění.
Za jakých podmínek může chrysotil unikat z těsnění namontovaných ve vašem nářadí a představovat pro uživatele zdravotní riziko?
Podle aktuálních vědomostí se mohou při kontaktu s dotčeným těsnicím kroužkem – zejména pokud dotčený těsnicí kroužek praskne, zničí se nebo je poškrábaný – uvolňovat azbestová vlákna. Azbest pak může být nebezpečný, když se uvolňují jemná vlákna a potenciálně se tak můžou dostat do vdechovaného vzduchu. Pouhý kontakt s pokožkou je neškodný.
Máte k dispozici posudky, které upozorňují na možná zdravotní rizika? Pokud ano, jaké?
Dosavadní zkoušky v našich výrobních podnicích nezjistily žádné zatížení. Provádíme další zkoušky a výsledky očekáváme do konce ledna 2020.
Co konkrétně děláte pro to, abyste v budoucnu takovým případům zabránili?
U společnosti FEIN se provádí důkladné první vzorkování nového elektrického nářadí a příslušenství, které se uvádí na trh. Jednotné procesy tohoto prvního vzorkování jsou stanoveny v centrále společnosti v Německu a platí na celém světě. Kromě toho se provádí porovnání shody s nařízením REACH a směrnicí RoHS, které je rovněž závazné pro výrobky na celém světě. Toto porovnání shody je zaměřené jak na nové elektrické nářadí a příslušenství, tak také na výrobky, které jsou již na trhu. Společnost FEIN tedy průběžně kontroluje kompletní portfolio nářadí a příslušenství ohledně zákonných požadavků a norem. Pro společnost FEIN má kvalitní elektrické nářadí a příslušenství stěžejní význam, aby mohla uživatelům nabízet co možná nejlepší systémy. V souvislosti s těmito průběžnými kontrolami jsme zjistili výše uvedenou odchylku.
Co je porovnání shody s nařízením REACH a směrnicí RoHS?
Shoda s nařízením REACH a směrnicí RoHS se týká především výrobců a dovozců elektrických a elektronických zařízení. „REACH“ je zkratka pro registraci („Registration“), hodnocení („Evaluation“) a povolování („Authorisation“) chemických látek (Chemicals). RoHS je zkratka pro „Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment“ nebo zkráceně „Restriction of certain hazardous substances“, česky: „ Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních“. Směrnice RoHS Evropské unie (směrnice 2002/95/ES) byla zavedena, aby omezila používání některých zdraví škodlivých látek a látek škodlivých pro životní prostředí v elektrických nebo elektronických zařízeních a náhradních dílech.
Jaké úsilí vynaloží společnost FEIN, aby skutečně oslovila všechny vlastníky a uživatele zařízení a náhradních dílů?
Abychom splnili odpovědnost vůči našim zákazníkům, okamžitě jsme u uvedených zařízení a náhradních dílů zastavili jakýkoli provoz, použití, opravy, údržbu a prodej. Svoláváme zpět všechny postižené jádrové vrtačky a náhradní díly, které jsou v oběhu. Abychom našim uživatelům usnadnili identifikaci a bezpečné vrácení příslušných zařízení a náhradních dílů, vytvořili jsme webovou stránku na následujícím odkazu . Odkaz rovněž obsahuje bezpečnostní upozornění. Kromě toho komunikujeme otevřeně a transparentně s našimi prodejními partnery a odbornými médii, abychom oslovili všechny uživatele.
Proč musím zařízení zaslat zpět?
Výše uvedené nářadí se již nesmí dále provozovat, používat, opravovat, udržovat nebo prodávat. Veškeré příslušné nářadí se neprodleně shromáždí, opatří běžnou zesílenou textilní lepicí páskou v dotyčné oblasti těsnění a uloží do chráněných, uzavřených obalů, např. do původního kufru. DŮLEŽITÉ: Přitom se bezpodmínečně musí používat ochranné rukavice a respirátory (typ FFP3). Ty jsou po použití uloženy společně s nářadím do chráněných, uzavřených obalů. V žádném případě sami neotevírejte kryt nářadí. Pokud nemáte vhodné možnosti pro uskladnění nebo nejste schopní dotčené nářadí separovat, neprodleně nás prosím kontaktujte. Azbest je zdraví škodlivý a za určitých okolností může způsobit rakovinu. Při používání nářadí, náhradních dílů a konstrukčních skupin se v zásadě mohou uvolňovat azbestová vlákna. Platí to zejména, když příslušný těsnicí kroužek praskne, zničí se nebo je rozškrábaný, také zejména při případné opravě. Proto dochází k okamžitému zastavení provozu a prodeje. Prosíme o spolupráci a neprodlené zaslání zpět pro další kontrolu nářadí.
Jsem nucen zařízení zaslat zpět?
Výše uvedené nářadí se již nesmí dále provozovat, používat, opravovat, udržovat nebo prodávat. Veškeré příslušné nářadí se neprodleně shromáždí, opatří běžnou zesílenou textilní lepicí páskou v dotyčné oblasti těsnění a uloží do chráněných, uzavřených obalů, např. do původního kufru. DŮLEŽITÉ: Přitom se bezpodmínečně musí používat ochranné rukavice a respirátory (typ FFP3). Ty jsou po použití uloženy společně s nářadím do chráněných, uzavřených obalů. V žádném případě sami neotevírejte kryt nářadí. Pokud nemáte vhodné možnosti pro uskladnění nebo nejste schopní dotčené nářadí separovat, neprodleně nás prosím kontaktujte. Azbest je zdraví škodlivý a za určitých okolností může způsobit rakovinu. Při používání nářadí, náhradních dílů a konstrukčních skupin se v zásadě mohou uvolňovat azbestová vlákna. Platí to zejména, když příslušný těsnicí kroužek praskne, zničí se nebo je rozškrábaný, také zejména při případné opravě. Proto dochází k okamžitému zastavení provozu a prodeje. Prosíme o spolupráci a neprodlené zaslání zpět pro další kontrolu nářadí.