Large angle grinders - WSB 20-180 WSB 20-180 Angle grinders Ø 180 mm compareNote
Large angle grinders - WSB 20-230 WSB 20-230 Angle grinders Ø 230 mm compareNote
Large angle grinders - WSG 20-180 WSG 20-180 Angle grinders Ø 180 mm compareNote
Large angle grinders - WSG 20-180 WSG 20-180 Angle grinders Ø 180 mm compareNote
Large angle grinders - WSG 20-230 WSG 20-230 Angle grinders Ø 230 mm compareNote
Large angle grinders - WSG 20-230 WSG 20-230 Angle grinders Ø 230 mm compareNote
Large angle grinders - WSB 25-180 X WSB 25-180 X Angle grinders Ø 180 mm compareNote
Large angle grinders - WSB 25-230 X WSB 25-230 X Angle grinders Ø 230 mm compareNote
Large angle grinders - WSG 25-180 WSG 25-180 Angle grinders Ø 180 mm compareNote
Large angle grinders - WSG 25-230 WSG 25-230 Angle grinders Ø 230 mm compareNote