Maximální výkon při trvalém nasazení.

Vyšší frekvence, konstantní otáčky, vyšší výkon. Jako promyšlená koncepce se vysokofrekvenční elektrické nářadí FEIN hodí zvláště pro použití při zpracování a obrábění kovů, k broušení Heavy Duty a trvalému použití při hrubování nebo oddělování v těch nejdrsnějších okolních podmínkách.


 • Díky konstrukcí podmíněným opatřením jako jsou indukční motory a zřeknutí se opotřebitelných dílů přenášejících proud splňuje vysokofrekvenční elektrické nářadí FEIN nejvyšší nároky na robustnost a životnost.
 • Mají výkonnostní rezervy, které v průměru přesahují dobře o 100 % jmenovitou hodnotu.
 • V praxi to znamená: Otáčky zůstávají v celém rozsahu zatížení konstantní. Pro efektivní práci s vysokým brusným výkonem a nízkým opotřebením kotoučů.
 • Vysokofrekvenční program FEIN nabízí velký výběr úhlových a rovinných brusek pro profesionální uživatele v průmyslu a řemesle.
  Vysokofrekvenční elektrické nářadí FEIN může být mobilně používáno na staveništích nebo stabilně zřízených místech pro broušení.Počet otáček (%) Výkon (%)

Srovnání charakteristik otáček podle výkonu.:

stlačený vzduch


normální frekvence


Vysoká frekvence


Hospodárná práce s vysokou frekvencí.

S ohledem na investiční, energetické a údržbářské náklady je vysokofrekvenční elektrické nářadí mnohem lepší než srovnatelné nářadí s normální frekvencí nebo pneumatické nářadí. Navíc mají při broušení vyšší účinnost.


Vysoká frekvence v porovnání s normální frekvencí.

Vyšší frekvencí je docíleno vyšších otáček, a tím roste i výkon motoru. Tak zvýšením frekvence z 50 Hz na 300 Hz docílíme šestkrát většího výkonu při stejné konstrukční velikosti a stejné hmotnosti. Při 300 Hz hmotnostní výkon navíc dosahuje svého optima. Díky vynikajícím konstantním otáčkám se v celém rozsahu zatížení pracuje s optimální obvodovou rychlostí, což se pozitivně projevuje jak na brusném výkonu a tím i produktivitě, tak i na citelně menším opotřebení brusných kotoučů.
Indukční motory vysokofrekvenčního elektrického nářadí s kotvou nakrátko nemají žádné opotřebitelné díly přenášející proud. K chlazení nepotřebují průchozí ventilaci, mohou tedy být povrchově odvětrávány a tím mohou být zcela uzavřené. V tomto případě jsou motory dokonale chráněny před prachem. Vysokofrekvenční nářadí lze bez problémů sestavit, takže údržba může být odborníkem provedena jednoduše s úsporou času a nákladů. Stacionární měniče frekvence nevyžadují téměř žádný servis, až na údržbu kuličkových ložisek (vždy po 20000 provozních hodinách).pořizovací náklady
náklady na brusné kotouče
mzdové náklady
náklady na údržbu
Σ 1. rok

normální frekvence

Vysoká frekvencePodklad pro porovnání tvoří následující rámcové podmínky:

 • 1 pracoviště k broušení
 • 250 pracovních dnů / rok; 2směnný provoz, trvání směny 8 hod.
 • Doba nasazení nástroje 50 %, tzn. 8 hod./den popř. 2000 hod./rok
 • 3 úhlové brusky s normální frekvencí (WSG 25-180) za rok
 • 1 vysokofrekvenční úhlová bruska (MSfo 869-1d) na 2 roky + 1 měnič (HFS 27-300) na > 5 let

Vysoká frekvence v porovnání se stlačeným vzduchem.

V systému proudového rozvodu pro vysokofrekvenční elektrické nářadí neexistují téměř žádné energetické ztráty, zatímco u pneumatických systémů již při kompresi vzduchu dochází k energetickým ztrátám v důsledku tepla uvolněného kompresí. V praxi je třeba navíc počítat se zhruba o 10 až 20 % vyšší spotřebou energie v případě netěsnosti, u špatně udržovaných zařízení to dokonce činí až 30 % a více. Výkon pneumatických motorů se také mění současně se stavem jeho komponent, které podléhají opotřebení (například válce, rotor, přítlačné kotouče, lamely). Což má za následek průběžné ztráty výkonu, které lze zase poznat podle klesající účinnosti a stoupající spotřeby energie. Vysokofrekvenční elektrické nářadí naproti tomu i po mnoha provozních hodinách stále poskytuje plný výkon: Výkon robustních indukčních motorů je vždy konstantní, nezávisle na opotřebení.náklady na energii
investiční náklady
náklady na údržbu
spotřeba brusných kotoučů
úběr materiálu

stlačený vzduch

Vysoká frekvencePodklad pro porovnání tvoří následující rámcové podmínky:

 • 15 pracovišť k broušení
 • 250 pracovních dnů v roce; 2směnný provoz; trvání směny 8 hod.
 • Doba nasazení nástroje 60 %, tzn. 9,6 hod./den popř. 2400 hod./rok
Vysokofrekvenční katalog

Výhody Vysoká frekvence FEIN oproti normální frekvenci:

 • Až 50 % nižší spotřeba brusných kotoučů
 • mzdové náklady na definovaný pracovní postup (větší úběr materiálu = vyšší produktivita)
 • Až 75 % nižší náklady na údržbu
 • Až 32 % nižší celkové náklady

Již během jednoho roku se zúročí pořízení vysokofrekvenčního stroje FEIN s jednomístným měničem.

Výhody Vysoká frekvence FEIN oproti stlačenému vzduchu:

 • Až 90 % nižší náklady na energii
 • Až 70 % nižší investiční náklady
 • Až 75 % nižší náklady na údržbu
 • Až 50 % nižší spotřeba brusných kotoučů
 • Až 10 % větší úběr materiálu, tzn. vyšší produktivita práce

Již během velmi krátké doby se zúročí investice do vysokofrekvenčního zařízení FEIN.