Co je vysoká frekvence

V elektrotechnice se teprve frekvence nad 10 kHz označují jako vysoká frekvence. U elektrického nářadí se ale tento pojem ustálil pro všechny jmenovité frekvence přesahující frekvenci standardní (50/60 Hz). Vysokofrekvenční elektrické nářadí dnes používá převážně frekvenci 300 Hz.
Proč se ale má proud ze zásuvky dostat na vyšší frekvenci? Důvodem je požadavek na vyšší výkon. Zvýšením frekvence se dosáhne vyšších otáček. Přímo proporcionálně ke zvýšené frekvenci roste také výkon motoru: Při 300 Hz stoupá výkon šestkrát, protože frekvence je v porovnání s 50 Hz šestkrát vyšší. K tomu potřebné měniče frekvence, které dostanou proud na zvýšenou frekvenci, se připojí k veřejné síti světelného nebo střídavého proudu.


Současně ještě mnoho dalších výhod hovoří pro použití vysokofrekvenčního elektrického nářadí v průmyslovém prostředí:

  • Produktivita se prokazatelně zvyšuje díky zvýšenému výkonu, ideálním otáčkám, konstantnímu průběhu otáček i při zatížení a s tím spojenému enormnímu úběrovému výkonu.
  • Opotřebení nástrojů je minimální.
  • Současně ještě mnoho dalších výhod hovoří pro použití vysokofrekvenčního elektrického nářadí v průmyslovém prostředí: Produktivita se prokazatelně zvyšuje díky zvýšenému výkonu, ideálním otáčkám, konstantnímu průběhu otáček i při zatížení a s tím spojenému enormnímu úběrovému výkonu. Opotřebení nástrojů je minimální. Současně je vysokofrekvenční nářadí FEIN konstrukčně koncipováno pro maximální zatížitelnost a minimální náklady na údržbu. Což má za následek delší životnost, kratší doby výpadku a snížené náklady na údržbu a opravy. Při trvalém nasazení v průmyslu, například ve vícesměnném provozu, je rozhodnutí pro vysokou frekvenci FEIN v neposlední řadě i rozhodnutím pro větší hospodárnost.
  • Při trvalém nasazení v průmyslu, například ve vícesměnném provozu, je rozhodnutí pro vysokou frekvenci FEIN v neposlední řadě i rozhodnutím pro větší hospodárnost.


Vysokofrekvenční katalog

Stacionární vysokofrekvenční zařízení.

V případě daných prostorových podmínek pro několik pracovišť se doporučuje pevná instalace s větším měničem frekvence a pevně položeným vedením. Měniče frekvence FEIN KSR jsou asynchronní- synchronní měniče frekvence. Výstupní napětí se i při zatížení od nastaveného napětí při volnoběhu odlišuje pouze jen o ±1 %. Měniče jsou odolné proti zkratu. Paralelní zapojení několika měničů provedení KSR přibližně stejného typu a velikosti je běžné.
Frekvenční měniče FEIN mají krytí IP 54. Jsou prakticky bezúdržbové. Pro intervaly údržby kuličkových ložisek platí orientační hodnota 20 000 provozních hodin. Při instalaci měničů frekvence je třeba pouze dbát na přívod a odvod vzduchu (maximálně +40 °C) bez překážek. FEIN pro provoz pokud možno bez kmitání doporučuje montáž na tlumiče z gumokovu.


Technické údaje

Napětí na sekundární straně
Výkon
Výkon motoru
Proud motoru (400 V)
Příkon
Výkon naprázdno
Faktor rozmezí výkonu
Hmotnost
Délka x šířka x výška
Objednací císlo

MO 83 - 7,5 KSR

200 V
7,5 kVA
8 kVA
16 A
11,1 kVA
1,1 kVA
0,8 cos φ
75 kg
794 x 258 x 360 mm
9 28 19

MO 83 - 11 KSR

200 V
11 kVA
11,6 kVA
21,4 A
14,9 kVA
1,4 kVA
0,8 cos φ
110 kg
844 x 258 x 360 mm
9 28 21

MO 83 - 15 KSR

200 V
15 kVA
15 kVA
26,6 A
18,5 kVA
2,4 kVA
0,8 cos φ
164 kg
1058 x 310 x 416 mm
9 28 22

MO 83 - 20 KSR

200 V
20 kVA
20 kVA
34,2 A
23,8 kVA
2,8 kVA
0,8 cos φ
176 kg
1058 x 310 x 416 mm
9 28 28

MO 83 - 25 KSR

200 V
25 kVA
24 kVA
44,2 A
30,7 kVA
3,3 kVA
0,8 cos φ
200 kg
1058 x 310 x 416 mm
9 28 29

MO 83 - 30 KSR

200 V
30 kVA
28 kVA
49,4 A
34,4 kVA
3,7 kVA
0,8 cos φ
240 kg
1058 x 310 x 416 mm
9 28 24

MO 83 - 45 KSR

200 V
45 kVA
41 kVA
75,1 A
52,1 kVA
5,4 kVA
0,8 cos φ
360 kg
1252 x 348 x 463 mm
9 28 26

Výhody FEIN
stacionárních zařízení:

  • Zařízení po instalaci a uvedení do provozu nevyžaduje téměř žádnou údržbu.
  • Instalace měniče frekvence nevyžaduje žádné stavební zvláštnosti.
  • Nízké napěťové špičky, činitel harmonického zkreslení < 1 %.
  • Všechny komponenty dimenzovány na maximální zatížitelnost při nasazení v průmyslu.
  • Maximální výkon stroje při provozu v rámci stacionárního zařízení.
  • Brání tepelnému přetížení nasazeného elektrického nářadí, což má za následek delší životnost.